Rakentamisessa

Ruoko rannoilta rakennukseen

Monisatavuotiset perinteet ovat juurruttaneet ruo’on käytön vaihtoehtoisena rakennusmateriaalina etenkin Baltiassa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa, missä raaka-ainetta on runsaasti. Tätä monikäyttöistä raaka-ainetta on paljon myös omilla rannoillamme ja sen hyötykäyttö rakentamisessa tekee tuloaan Suomeen.

Pääosin ruokoa hyödynnetään kattorakentamisessa. Tyylikkyyden, pitkäikäisyyden sekä omaperäisyyden lisäksi ruokokatto tarjoaa erinomaisen lämpö- ja äänieristyksen. Ruokoa käytetään myös eristemateriaalina rakennuksen eri kohteissa, kuten alapohjissa ja seinissä.

Talviruovikkoa

Ruovikoita riittää Suomen rannoilla rakennusmateriaaliksi. Halkkoaukon ruovikoita Maskussa. Kuva Ritva Kemppainen

 

Julkaistu 28.6.2014 klo 22.35, päivitetty 30.8.2017 klo 12.53