Kuivikekäyttö

Talvella tai myöhään syksyllä korjattava kuiva järviruoko soveltuu eläinten kuivikkeeksi

Kuivikeaineena järviruoko käyttäytyy samaan tapaan kuin viljan olki. Järviruo’on korsi on kuitenkin olkeen verrattuna kovempaa ja sitkeämpää johtuen korkeasta piipitoisuudesta, joten se pysyy paremmin koossa eikä murskaannu yhtä helposti. Se ei myöskään ole yhtä herkkä homehtumaan kuin olki.

Talvella korjatun ruokosilpun käyttöä on testattu hevosten, lampaiden ja  nautojen pohjakuivikkeena. Pihaton pohjalle kertynyt lantapatja oli helpompi tyhjentää ja lanta-ruokoseos todettiin kuohkeammaksi ja irtonaisemmaksi verrattuna lanta-olkiseokseen. Olkisilppua kovempi ruokosilppu kelpaa testausten perusteella eläinten makuualustoiksi. Korsien ei ole havaittu aiheuttavan eläinten sorkkiin haavoja. Ruokosuokosilppua on testattu myös kuivalanta-aumojen peittämiseen, jossa se toimii hyvin. 

Järviruokopellettien käyttöä on testattu hevostalleilla. Järviruoko sitoo typpiyhdisteiden hajua itseensä ja paraantaakin tämän vuoksi olki- ja puupelletteihin verrattuna sisäilman laatua. Hevostallilla tehdyssä testauksessa ammoniakin pitoisuus oli järviruokopellettiä käyttävissä karsinoissa pienempi kuin olkipellettiä sisältäneissä. Ongelmaa kuitenkin aiheuttaa järviruokopelletin pölyäminen, johon mahdollisesti voitaisiin vaikuttaa pelletöinnin yhteydessä lisättävillä lisäaineilla ja niittoajankohdalla.

ruoko lantapatterin katteena

Monikäyttöistä ruokosilppua voidaan käyttää esimerkiksi kuivalanta-aumojen peittämiseen pellolla. Kuva: Terhi Ajosenpää.

Julkaistu 28.6.2014 klo 21.25, päivitetty 5.12.2017 klo 16.02