Hyppää sisältöön

Urakoitsijat

Suomessa toimii ruovikonleikkuuyrittäjiä, jotka tarjoavat sekä kesä- että talviruo’on leikkuuta. Etenkin kesäleikkuuta suunnitellessa yrittäjään kannattaa ottaa yhteys jo alkuvuonna tai keväällä. Yrittäjien leikkuukausi on lyhyt ja intensiivinen – aikataulut sovitaan usein jo ennen kauden aloitusta. Olemalla aikaisin liikkeellä varmistat oman leikkuusi toteutuksen ja helpotat yrittäjän töiden ketjuttamista.

Naapurien kanssa yhteisen tai vesiensuojeluyhdistyksen toteuttama yhteisleikkuu on edullista verrattuna yksinään tilattuun palveluun ja vesistöstä saadaan kerralla enemmän kasvimassaa pois. Yhdessä on myös helpompi sopia leikkuumassan läjityspaikasta, ja niittoilmoituksia tarvitsee tehdä vain yksi. On hyvä suunnitella massan käyttökohde tai jatkokäsittely yhdessä leikkuuyrittäjän kanssa jo ennen läjitystä.

truksor maalle kasaamassa

Vesileikkuuseen löytyy jo Suomessa koneita ja urakoitsijoita

Vedessä kasvavan ruovikon korjuukone on kelluva ja kuljettaa ruokomassan rantaan tai esikäsittelee massan kuljetukseen sopivaksi. Suomessa vesiruovikoiden niittoon on enimmäkseen käytössä ruotsalaisia Truxoreita, jotka ovat tela-alustaisia ja kelluvia. Leikkuuterän korkeutta voidaan säätää. Leikattu massa työnnetään rantaan Truxoriin vaihdettavalla haravalla tai erillisillä keruuveneillä. Suomalainen Aquatic Plant Harvester on kehitetty ensisijaisesti kelluvan kasvillisuuden niittoon, mutta se sopii myös ruovikon niittoon. Leikattu kasvimassa kerätään etukuljettimella laitteen takaosaan. Laite on kuitenkin varsin suuri ja hankintahinta kalliimpi. Vesileikkuuseen voisi mahdollisesti sopia myös kelluva traktori, mutta niiden käytöstä ei ole kokemusta. Mökkirantojen ja muiden pienialaisten kohteiden vesiniittoon on tarjolla erilaisia pienveneisiin kiinnitettäviä niittolaitteita.

Talvikorjuun vaikeat olosuhteet asettavat vaatimuksia koneille

Talvikorjuu edellyttää laitteistolta alhaista pintapainetta ja hyvää kulkukykyä lumessa. Lisäksi leikattu ruoko on saatava kerättyä talteen. Alhainen pintapaine on ratkaistu usein käyttämällä telaketjulaitteistoa. Ne vaativat kuitenkin kuljetuskaluston työmaiden väliseen siirtoon. Hyvinä jäätalvina voidaan käyttää maatalouden niitto- ja paalauskalustoa. Pintapainetta voi alentaa käyttäen pieniä ja paripyörillä varustettuja traktoreita. Niitto- ja paalauslaitteiden kantavuus ja matala maavara voivat estää korjuun runsaslumisina talvina.

 

Talviniittoyhdistelmä_terhi

Rinnekoneilla on hyvä kulkukyky myös runsaassa lumessa. Kuva Terhi Ajosenpää

Maaniittoon soveltuu hyvin rinnekone-kaksoissilppuriyhdistelmä

Suomessa ei ole ollut maalla kasvavien ruovikoiden niittoon soveltuvaa kalustoa. Kovapohjaisia rantaniittyjä on jonkin verran niitetty traktoreilla. Rantaniittyjen peruskunnostukseen on käytetty ruovikkoa murskaavaa rinnekonetta. Silpun jäädessä rantaniitylle ei kasvillisuus kehity, vaan säilyy rehevänä ja lajistoltaan yksipuolisena.

Lännen Järviperkaus Oy:n kehittämällä rinnekone-kaksoissilppuri -yhdistelmällä on saatu hyviä tuloksia maaniitoissa. Kovapohjaisilla rannoilla yhdistelmällä päästään lähes rantaviivaan asti. Kahden rinnekoneen yhdistelmälle optimaalisin leikkuuala on laaja noin kahdeksan hehtaarin ruovikko, mutta se soveltuu myös pienemmille kohteille.

 

Julkaistu 30.6.2014 klo 4.43, päivitetty 22.6.2017 klo 14.44