Hyppää sisältöön

Rahoitusmahdollisuudet

Rahoitusmahdollisuuksia tarjoavat muun muassa:

  • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (perinnebiotooppien kunnostus ja hoito, kosteikkojen perustaminen ja hoito, suojavyöhykeiden ja luonnonhoitopeltojen hoito, paikallisen kehittämisen LEADER-rahoitus, innovaatio- ja kehittämishankkeet),
  • kansalliset ja kansainväliset suurhankkeet (Life+, Integration Life, Interreg, EIP),
  • saariston ympäristönhoitoavustukset,
  • vesistökunnostusten tuet sekä
  • eri säätiöiden ja muiden toimijoiden jakamat tuet.

Leikkuta vastavalossa

Vedestä niitetyn ruo'on kuljetusta rantaan Truxorilla ja keruuveneellä. Kuva Ritva Kemppainen

Monet esitetyistä hoitotöistä ovat toteuttavissa yksittäisten maanomistajien toimesta. Usein yhteistyö naapureiden kanssa, yhteisvesialueen omistajien kesken tai eri yhdistysten kautta kuitenkin kannattaa. Yhteistyöllä voidaan alentaa esimerkiksi ruovikon niittokustannuksia, kun yhdessä voidaan korjata laajempia alueita. Yhdistykset voivat myös paremmin saada rahoitusta, joiden myöntämisen edellytyksenä on hyötyjen saaminen laajemmalle yhteisölle.

Viljelijöiden lisäksi myös yhdistykset ja muut kuin aktiivisesti maata viljelevät henkilöt voivat hakea perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon tarkoitettuja maatalouden ympäristökorvauksia ja investointitukia kunhan kohteen vähimmäiskoko on 0,3 ha. Yksittäinen maanomistaja voi myös vuokrata maa-alueensa viljelijälle, joka järjestää alueen hoidon ja hakee korvauksia.

 

Julkaistu 30.6.2014 klo 1.15, päivitetty 20.6.2017 klo 12.50