Vesiensuojeluseminaari Luumäellä

Seminaari oli suunnattu kuntien maaseutuviranomaisille, ympäristönsuojeluviranomaisille ja maatalousneuvojille. Tavoitteena oli herätellä ajatuksia uusista vesistöystävällisemmistä viljelymenetelmistä.

Ohjelma ja esitykset

9.30-9.45      
Avaus                     
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, ELY-keskus

9.45-10.30
Maanmuokkausmenetelmien vaikutus eroosioon ja fosforikuormituksen hallinta
(esitys 1425kB pdf)        Agronomi Markku Puustinen, SYKE

10.30-11.15  
Peltojen fosforikierron optimointi ja maan kasvukunto  (esitys 508 kB pdf)
Erikoistutkija Risto Uusitalo, MTT Jokioinen

11.30-12.15
Tilakohtainen vesiensuojelusuunnitelma (esitys 2607 kB pdf)                    
Projektikoordinaattori Airi Kulmala, TEHO –hanke/BALTIC DEAL -hanke       

12.15-13.15  
Lounastauko (lounasmahdollisuus Mäntykodissa)

13.15-14.00
Tilan ympäristönhoidon suunnittelu ja taloudelliset vaikutukset (esitys 1751kB pdf)
Palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen, ProAgria Keskusten liitto

14.00-14.30 
RAVI –hankkeen tilakohtaisten toimenpiteiden valmistelu                     
Asiantuntija Anu Koistinen, ELY-keskus


EU-logo

logohärdelli Ravi  MTKn logo  Proagrian logo

Julkaistu 9.1.2014 klo 10.52, päivitetty 9.1.2014 klo 10.52