Toteutus

Ravi-toteutusHankkeen toteutusaika on 1.8.2010–30.7.2013.

Hankkeen toteuttavat
Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä
ProAgria Kymenlaakso ry. ja
ProAgria Etelä-Karjala ry.

Kuormitusriskiä analysoidaan valmiiden käytössä olevien mallityökalujen avulla. Mallien käyttö perustuu peltojen ominaisuustietojen perusteella laskettavaan kuormituspotentiaaliin. Tietoa hyödynnetään tilakohtaisessa toimenpide -osiossa mm. toimenpiteiden suunnittelussa ja tilojen valinnassa.

Karjasuojakeskittymien osalta tarkastellaan karjasuojien sijaintia suhteessa peltojen sijaintiin. Tietoa hyödynnetään toimenpiteiden kohdentamisessa


EU-logo

logohärdelli Ravi  MTKn logo  Proagrian logo

Julkaistu 8.1.2014 klo 13.36, päivitetty 19.9.2014 klo 14.00