Toiminta


Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon, Ravi  Toimenpiteet

  • Maatalouden kuormitusriskiarvio vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentamiseksi
  • 40 tilakohtaista vesiensuojelusuunnitelmaa
  • 100–150 suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen tilakohtaista suunnitelmaa tai neuvontatapahtumaa
  • 6 lehdistötiedotetta
  • 3 vesiensuojeluseminaaria
  • 3-6 teematilaisuutta (esim. kosteikkotapahtumat, suojavyöhykeinfot ja viljelytekniset esittelyt mm. suorakylvötapahtumat)
  • www-sivut ja hanke-esite sekä -juliste

EU-logo

logohärdelli Ravi  MTKn logo  Proagrian logo

Julkaistu 8.1.2014 klo 14.03, päivitetty 20.1.2014 klo 13.14