Tilakohtaiset toimenpiteet

Ravinteet satoon - vesistöt kuntoon, Ravi Tilakohtaiset toimenpiteet kuva

Tilakohtaiseen toimintaan valitaan 40 vapaaehtoista tilaa. Tilat pyritään valitsemaan alueilta, joilla vesistökuormitus on suurta. Kaakkois-Suomen tilojen lisäksi mukaan etsitään uusimaalaisia tiloja Kymijoen alaosan sekä Teutjärven ja -joen valuma-alueilta.

Hankkeeseen osallistuville tiloille tehdään vähintään kaksi tilakäyntiä. Ensimmäisellä tilakäynnillä kartoitetaan tilan toimintaa ja pohditaan viljelijän kanssa vesiensuojeluun liittyviä kysymyksiä ja ehdotuksia siitä, miten vesiensuojelua voisi tilalla edistää. Aineistoa täydennetään mm. kartta-aineistolla ja ravinnetaseilla. Toisen tilakäynnin palautteen perusteella tehdään yhteistyössä viljelijän kanssa tilan vesiensuojelusuunnitelma.

Esimerkkejä tilakohtaisista toimenpiteistä:

  • Peltomaan laatutestien tekeminen tiloilla

  • Peltolohkojen kuivatustilan arviointi

  • Kuormittavimpien peltolohkojen tunnistaminen tilalla mm. ravinnetaseiden perusteella. (tunnistetaan mm. kaltevat, tulvaherkät, eroosioherkät ja korkean fosforiluvun pellot)

  • Lannan hyödyntämisen suunnittelu

  • Suositukset vesiensuojelutoimenpiteistä

Suunnitelmaa varten tiloilla kartoitetaan kuormitukseen vaikuttavien tekijöiden nykytila (peruskuivatus, tulvapellot, salaojitus, maaperän happamuus, peltojen tiivistyminen (lätäkkökartoitus tms.), lohkojen fosforiluvut, kaltevuudet, viljeltävät kasvilajit, yms.).

Hankkeen aikana toteutetaan myös 100–150 tilakohtaista suojavyöhyke- ja kosteikkosuunnitelmaa tai neuvontatapahtumaa.

Lehtiartikkeli Etelä-Saimaassa tilakohtaisista oppaista

EU-logo

logohärdelli Ravi  MTKn logo  Proagrian logo

Julkaistu 8.1.2014 klo 13.46, päivitetty 15.1.2014 klo 11.15