Teemat

Kierrätyskelpoisia ravinteita tulee monista lähteistä

Ravinneneutraali kunta -hankkeessa selvitettiin ravinteiden kierrätysmahdollisuuksia teemoittain kunkin pilottikunnan ominaispiirteiden mukaan ja edistettiin käyttökelpoisten ratkaisujen käyttöön ottoa myös pilottialueiden ulkopuolella. Tämän lisäksi kehitettiin tarvittavia palveluja ravinnepitoisten lietteiden tuottajia ja niiden vastaanottajia varten.  Samoja teemoja käsittelevien muiden hankkeiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä.

 

Putsarilta hyötykäyttöön

Selvitettiin miten asutuksen jätevedenpuhdistamojen lietteet saadaan alueelliseen hyötykäyttöön lannoitteina ja maanparannusaineina ottaen huomioon käytön rajoitteet.

Haja-asutuksen jätevedet

Selvitettiin kunnallisen viemäröinnin ulkopuolella olevien alueiden jätevesien käsittelyn nykytilaa ja etsittiin niiden käsittelylle ratkaisuvaihtoehdot.

Biojätteet

Etsittiin ratkaisuja sekä jätteiden synnyn vähentämiseen että biojätteiden ravinteiden kierrätykseen. Selvitetiin biojätteen erilliskeräyksen ja kiinteistökohtaisen käsittelyn järjestämistä. Tavoitteena oli kierrättää biojätteiden ravinteet lannoituskäyttöön.

Eläinsuojasta pellolle

Pyritiin lisäämään kotieläin- ja kasvinviljelytilojen yhteistyötä lanta- ja rehuasioissa ja edistämään lannan ympäristöystävällistä käyttöä. Tässä myös tuotiin esiin maaseudun kehittämisohjelman mahdollistamia toimenpiteitä. Lisäksi edistettiin ympäristöystävällisen teknologian käyttöön ottoa ja yrittäjyyttä.

Hyvät viljelykäytännöt

Teemassa edistettiin pellon kuntoon, vesitalouteen, ravinnetaseisiin ja lannoitukseen liittyviä hyviä käytäntöjä sekä vesiensuojelua palvelevien toimenpiteiden tarkoituksenmukaista kohdentamista. Tavoitteena oli myös tukea ympäristöyrittäjyyttä ja ympäristömyönteisen tekniikan käyttöä.

Teollisuusravinteet

Selvitetiin jätevesiverkoston kautta käsittelyyn menemättömän lietteen ja muun teollisuuden orgaanisen jätteen hyötykäytön mahdollisuuksia, esteitä ja loppusijoitusvaihtoehtoja.

Veneily

Tavoitteena oli kattavan ja toimivan vastaanottopisteiden verkoston saanti veneiden käymälä- ja ruokajätteille.

Biokaasulaitos

Selvitettiin  biokaasulaitoksen lopputuotteiden hyötykäytön lisäämismahdollisuuksia ja viljelijöiden, urakoitsijoiden ja biokaasulaitoksen yhteistyömenetelmiä. Kehitettiin tarvittavia palvelukokonaisuuksia.

Hankinnat

Tavoitteena oli parantaa ympäristönäkökohtien huomioon ottamista julkisissa hankinnoissa. Hankintakriteereihin tulisi saada liitettyä enemmän vesien- ja ympäristönsuojelua sekä luomu- ja paikallisen ruoan käyttöä edistäviä arviointikriteereitä.

 

Julkaistu 18.6.2015 klo 13.02, päivitetty 5.1.2018 klo 10.24