Hyppää sisältöön

Ylivieska

Ylivieksa, yleiskuva
© Ylivieskan kaupunki

Ylivieska on noin 15 000 asukkaan kaupunki Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Maisemaa määritelee Kalajoki, joka virtaa läpi maa- ja metsätalousalueiden sekä Ylivieskan kaupunkitaajaman. Joki on voimakkaasti muutettu, etenkin tulvasuojelurakenteiden vuoksi. Järviä on niukasti ja ne ovat pieniä. Vesistöt ovat enintään tyydyttävässä tilassa, osa Kalajokea vain välttävässä. Ylivieskan elinkeinorakenne on painottunut kauppaan ja palveluihin (73 % työpaikoista), mutta rakentamisen ja teollisuudenkin työpaikkoja on yli 20 %. Maa- ja metsätalouden osuus on reilu 3 %.

Ylivieska on kasvava ja kehittyvä kaupunki, joka uudistuu ja rakentuu monella rintamalla. Ravinteiden kierrätys sekä ravinne- ja energiatehokkuus on järkevää ottaa huomioon maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, jotta niitä voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Ylivieska haluaa kannustaa perusteltuihin paikallisiin ratkaisuihin ravinteiden kierrätyksessä sekä energiantuotannossa ja myös varautua omassa toiminnassaan paikallisten vaihtoehtojen yleistymiseen. Esimerkiksi em. puhdistamolietteeseen liittyvät kysymyksen ja biojätteen keräilyn ja hyödyntämisen ratkaisut odottavat tehostamistoimia. Tietoa tarvitaan lisää, jotta ravinteet tunnistetaan hyödynnettäväksi resurssiksi muuallakin kuin maataloudessa. Ravinnekierrätyksen huomioiminen kaupungin omissa toiminnoissa joka tasolla toimisi esimerkkinä uudesta ajattelutavasta, mutta tarvitaan myös järkisyitä ja motivointia.

Ylivieskan työpajassa keväällä 2019 valittiin viisi teemaa sekä niistä kolme hankkeessa tehtävään tarkempaan tarkasteluun.

  • Ravinteiden kierrätyksen vaikutusten arviointi päätöksenteossa ja kaavoituksessa -kokeilut
  • Koulutus-yritys-kaupunki –yhteistyö ravinteiden kierrätyksessä
  • Biojätteiden ravinteiden kierrätyksen ja käytön tehostaminen: kaupungin ruokapalvelut esimerkkinä ja kuntalaiset mukaan
  • Metsätalous ja ravinteiden kierrätys
  • Kaava- ja haja-asutusalueiden rajapinnan jätevesilietteiden käsittelyn tehostaminen

Esite Ylivieskan toimista vesienhoidossa, ilmastonmuutoksen torjunnassa ja ravinteiden kierrätyksessä:

Julkaistu 20.9.2019 klo 13.11, päivitetty 20.9.2019 klo 13.26