Hyppää sisältöön

Parainen

Parainen, yleiskuva satamasta
Yleiskuva Paraisten satamasta © Paraisten kaupunki

Paraisten kaupunki on runsaan 15 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa Turunmaan saaristossa. Parainen on Suomen ainoa kokonaan veteen/ mereen rajoittuva kaupunki. Kaupungin pinta-alasta on vettä 80 %.

Parainen koostuu monimuotoisista vesialueista, saaristosta ja moninaisista luontotyypeistä. Laajan kaupungin eri kuntakeskuksiaja asutustaajamia halutaan kehittää ja hoitaa luontoa ja ympäristöä kunnioittaen. Paraisten keskusta on kasvanut suurteollisuuden ympärillä (kalkki-, sementti- ja eristemateriaaliteollisuus). Viime vuoisina matkailu- ja palveluelinkeinot sekä pien- ja moniyrittäjyys on saavuttanut yhä tärkeämmän aseman elinkeinoelämässä. Saaristossa ja maaseudulla maa- ja metsätalous sekä aikaisemmin kalastus ovat tärkeitä. Valtaosa Paraisten saaristoalueesta kuuluu Saaristomeren biosfäärialueeseen; rannikko- ja saaristoalueiden kestävän kehityksen elinvoimaiseen mallialueeseen, jossa pyritään saattamaan luonnon ja ihmisen toiminta tasapainoon.

Ravinteiden kierrätys ja viisas käyttö ovat Paraisilla ajankohtaisia kaupungin uuden strategian kautta. Myös saaristo- kaupunkiosien jätevedenpuhdistamoiden saneeraustarpeisiin, jätevesilietteen paikalliseen käsittelyyn ja mahdolliseen hyödyntämiseen, sekä kaupungin viemäriverkoston ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesilietteen tyhjennysten haasteisiin etsitään tehokkaampia ratkaisuja. Lisäksi etsitään ratkaisuja runsaan järviruokokasvuston niittoon ja käyttöön maanparannusaineena, biokaasutuksen raaka-aineena, rakennusmateriaalina tai polttoaineena.

Paraisten teemoja RANKU3 -hankkeessa ovat mm.:

  • Jätevesilietteiden hyödyntäminen paikallisesti,
  • ravinnekierrätystietoutta kouluihin,
  • kalasataman ravinnekierrätys,
  • hyvien ravinnekierrätysesimerkkien esille tuominen sekä
  • järviruo'on kerääminen ja hyödyntäminen ja tuotteistaminen.
Julkaistu 3.12.2019 klo 12.54, päivitetty 3.12.2019 klo 13.01