Hyppää sisältöön

Paimionjoki-yhdistys

Miksi Paimionjoki-yhdistys tekee ravinnekierrätystyötä ja miksi se on mukana RANKU -toiminnassa?

Paimionjoki-yhdistys on perustettu vuonna 2010. Yhdistyksen ytimen muodostavat seitsemän Paimionjoen valuma-alueella sijaitsevaa jäsenkuntaa (Somero, Paimio, Koski Tl, Marttila, Pöytyä, Lieto ja Sauvo) ja kannatusjäsenenä Turun kaupunki sekä useat yhdistykset.

Paimionjokiyhdistys
© Paimionjoki-yhdistys

Paimionjoki-yhdistyksen tavoitteena on ekologisesti terve ja virkistyskäyttöarvoltaan korkea Paimionjoki. Toiminnan painopisteet ovat joen vesiensuojelua sekä kala- ja raputaloutta koskevien toimenpiteiden edistäminen. Lisäksi tarkoituksena on edistää maisemaa, kulttuurihistoriaa, virkistyskäyttöä ja matkailua koskevia toimenpiteitä.

Vesiensuojeluun liittyy olennaisesti ravinnekierrätystyö. Paimionjoki-yhdistyksellä on ollut aikaisemmin Aurajokisäätiön hallinnoima ravinteiden kierrätykseen innostanut hanke. Siinä paneuduttiin paikallisten yhdistysten ja asukkaiden mahdollisuuksiin tällä saralla. RANKU-hankkeen myötä kohderyhmäksi vaihtuivat kunnat. Hankkeessa edistettäviksi teemoiksi on nostettu maatalous ja maan rakenne, kierrättäminen, biojätteiden keräys ja hyötykäyttö sekä kunta/kunnanvirasto ravinnekierrätyksen esimerkkinä.

Paimionjoki-yhdistyksellä on hyvin rajalliset resurssit ja siksi tuntui sopivalta lähteä mukaan hankkeeseen, josta meidän on mahdollista saada asiantuntija-apua ravinnekierrätystyön viemisessä eteenpäin. Yhdistyksen jäseninä ovat kaikki Paimionjoen valuma-alueen kunnat ja tavoitteena onkin selvittää, miten tämän valmiin yhteenliittymän avulla kunnat voisivat toteuttaa ja kehittää ravinteiden kierrätystä.

Julkaistu 29.8.2019 klo 12.15, päivitetty 29.8.2019 klo 12.14