Hyppää sisältöön

Marttila

Marttila yleiskuva Paimionjoesta
Keskeinen kuntaympäristöön vaikuttava seikka Marttilassa on kunnan läpi virtaava Paimionjoki © Marttilan kunta

Marttila on noin 2000 asukaan kunta Varsinais-Suomessa. Marttilassa vanha ja uusi  asuminen kohtaavat: perinteitä vaaliva maalaisympäristö ja uudet asuntoalueet tarjoavat asukkailleen luonnonläheisen ja turvallisen asuinympäristön. Keskeinen kuntaympäristöön vaikutta seikka on kunnan läpi virtaava Paimionjoki, jonka tilasta kunnassa halutaan pitää huolta. Tavoitteena kunnassa on mm. saada koko pitkä jokivarsi kunnallisen viemäröinnin piiriin. Noin 40% tästä tavoitteesta on jo toteutettu. Lisäksi kunnassa pyritään aktiivisesti jakamaan tietoa ravinneneutraaliudesta niin kuntalaisille, maatalousyrittäjille kuin muillekin toimijoille.

Marttilan kunnan tavoitteita RANKU 3 -hankkeessa ovat mm.:

  • Tehostaa biojätekeräystä ja näin edistää ravinteiden kierrätystä kunnassa,
  • selvittää ravinteita kierrättävän energiantuotannon mahdollisuuksia kunnan kiinteistöjen osalta,
  • tehostaa sako- ja umpikaivolietteiden vastuullista käyttöä ja ravinteiden kierrätystä,
  • tarkastella kunnan sopimusten ja linjausten ohjausvaikutuksia ravinteiden kierrätyksen osalta,
  • sekä edistää maatalouden kannattavuutta myös ravinteiden kierrätyksessä
Julkaistu 3.12.2019 klo 12.09, päivitetty 3.12.2019 klo 12.22