Hyppää sisältöön

Iin kunta

Iin kunta
Laitakarin tuulimylly Iissä © Kuva: Iin kunta

 

Ii on noin 9 900 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla. Loma-asuntoja kunnassa on noin 1 500. Kunnassa työskentelee yhteensä noin 500 ammattilaista. Varhaiskasvatusta ja opetusta tarjoaa yhdeksän alakoulua, kaksi yläkoulua ja lukio. Sosiaali- ja terveyspalveluista vastaa Oulunkaaren kuntayhtymä. Iin ja Kuivaniemen kunnat perustivat uuden Iin kunnan 1.1.2007 alkaen. Naapurikuntia ovat Oulu, Pudasjärvi, Ranua ja Simo.

Kunta on panostanut määrätietoisesti jo vuosia vähähiilisyyden ja resurssiviisauden kehittämiseen yhteistyössä kunnan omistaman kehittämisyhtiön Micropolis Oy:n kanssa. Kunnassa on monipuolista osaamista ja valmiutta myös ravinnekierrätyksen edistämiseen.

Iin kunta on yhdessä Iijoen muiden kuntien ja toimijoiden kanssa aktiivisesti mukana Iijoen kehittämisessä entistä paremmaksi kala- ja virkistysjoeksi. Kunta on mukana Iijoen -vesistövisiohankkeessa sekä vaelluskalakärkihankkeessa. Lisäksi kunta yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittää Raasakan vanhan luonnonuoman palauttamista kutujoeksi. Työtä on tehty ja tehdään yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Iin kunnalle ravinnekierrätys on tärkeä asia etenkin vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kunnassa on menossa useita vesistöjen kunnostustoimia (Kuivajoki, Olhavanjoki ja Iijoki), joihin ravinnekierrätystyötä olisi hyvä yhdistää. Alueella on runsaasti metsätaloutta, turvetuotantoa ja jonkin verran maataloutta. Keinoja ravinnekuormituksen vähentämiseksi on, niitä vaan pitäisi saada kattavasti käyttöön.

Iin työpajassa keväällä 2019 valittiin viisi teemaa sekä niistä kolme hankkeessa tehtävään tarkempaan tarkasteluun.

  • Ravinneneutraalin metsänhoitosuunnitelman tekeminen kunnan metsiin
  • Biojätteet pois sekajätteen joukosta ja ravinteet käyttöön
  • Yritysten sivuvirrat Iissä -selvitys
  • Kuntalaiset mukaan ravinnekierrätykseen
  • Ylikunnallinen ja organisaatiorajat ylittävä yhteistyö metsä ja turve-asioissa - Iijoki-sopimus

 

Julkaistu 1.11.2019 klo 12.54, päivitetty 14.2.2020 klo 13.42