Hyppää sisältöön

Forssa

Forssa yleiskuva
Forssa on vireä ja vihreä kaupunki Kanta-Hämeessä © Forssan kaupunki

 

 

Forssa on 17 000 asukkaan kaupunki Kanta-Hämeessä, jossa on monipuolista yritystoimintaa sekä laajat maa- ja metsäalueet. Kaupunki luo toimintaedellytyksiä yritysten kasvulle, verkostoitumiselle ja kansainvälistymiselle sekä edistää uusien yritysten sijoittumista. Forssalla on ollut elinkeinostrategiassa sekä kaupungin koko strategiassa kantavana ajatuksena Järkivihreys. Tämä tarkoittaa pitkälti kestävää kehitystä ja resurssiviisautta. Järkivihreä Forssa -kaupunkistrategia painottaa monipuolista elinkeinorakennetta ja innovatiivisia teknologiaratkaisuja – ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä unohtamatta.

Forssan kautta kulkee runsaasti jätteisiin sisältyviä ravinnevirtoja jatkojalostukseen ja kaupungin tavoitteena on tukea niiden resurssiviisaamman hyötykäytön innovointia. Tavoitteena hankkeessa kaupungilla on saada tuottajat, tutkimus, koulutus, yrittäjät ja kaupunki kaikki yhdessä mukaan ravinnekierrätykseen osana kiertotaloutta. Jo tällä hetkellä Forssassa ja Forssan seudulla on hyvä alku kiertotaloudelle ja teollisille symbiooseille. Ravinteiden
kokoamisen ja jatkojalostuksen lisääminen Forssassa olisi luontevaa jatkumoa nykytilanteeseen. Hyötykäyttökohteet eli pellot ja isojenkin kaupunkien viherrakentamisalueet ovat lähellä.

Julkaistu 3.12.2019 klo 10.30, päivitetty 3.12.2019 klo 10.33