Hyppää sisältöön

Asikkala

RAVINNENEUTRAALI ASIKKALA

11998_166, Asikkalan maisemaa
Luonnonläheinen ja ihmisystävällinen Asikkalan kunta sijaitsee kauniissa maisemissa vesistöjen yhdyskohdassa ja on vakituisten asukkaiden, tuhansien mökkeilijöiden sekä matkailijoiden paratiisi © Anniina Jäntti

 

Luonnonläheinen ja ihmisystävällinen Asikkalan kunta sijaitsee kauniissa maisemissa vesistöjen yhdyskohdassa ja on vakituisten asukkaiden, tuhansien mökkeilijöiden sekä matkailijoiden paratiisi. Hurmaava taajamarakenne, viehättävät pikkukylät sekä jylhät vesistömaisemat tekevät Asikkalasta ainutlaatuisen paikan elää. Asikkalan kunnan 756,13 km2:n pinta-alasta 192,29 km2 on vesialuetta, rantaviivaa on 581 km. Asikkala sijaitseekin kahden suuren järven, Vesijärven ja Päijänteen, välissä. Lisärikkautena kunnassa on kymmeniä pieniä järviä ja useita laajoja pohjavesialueita.

Asikkala on vahvasti profiloitunut järvimatkailun kärkikunnaksi ja tätä tulee lisäämään vielä Salpausselkä Geoparkin toiminnan alkaminen. Vesistön, jäteveden käsittelyn ja maatalouden yhteensovittaminen ravinteiden osalta on ensiarvoisen tärkeää nimenomaan vesiensuojelun kannalta. Erityisesti Päijänteen herkät lahdet kärsivät vähäisestäkin ravinnekuormasta. Vesistön merkitys Asikkalalle on merkittävä ja suurimmaksi uhkaksi sille koetaan lisääntyvä rehevöityminen ja tästä seuraava virkistysarvon lasku. Samalla kun ravinnehuuhtoutumat vähenevät peltojen elinvoima ja tuotantopotentiaali kasvaa. Asikkalan kunta toimii jo tiiviissä yhteistyössä Vesijärvisäätiön kanssa, jonka seurauksena Vesijärven tilaa on saatu parannettua huomattavasti. Tästä työstä on saatu pontta lähteä jatkamaan työtä muihinkin vesistöihin.

Asikkala ja ravinnekierrätys

Ravinnekierrätystyön ensimmäisenä toimena Asikkalassa tehdään maatalouden ravinnekierrätystietoisuuden lisäämistä. Kunnassa koetaan, että tietoisuuden lisääminen on ensimmäinen askel kohti hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Ravinnekierrätyksestä ei kuntaan ole syntynyt vielä vakiintuneita toimintatapoja, ja suurin este tälle on tiedon puute niin toimijoiden kuin viranomaisten taholla sekä mutkaton yhteistyö. Tämän työn rinnalla Asikkalan kunta lähtee tavoittelemaan tilannetta, jossa kunnan toiminnoista ei synny sekajätettä lainkaan. Nolla-sekajäte kampanjassa on tarkoitus tuoda kuntaan sellainen kierrätysmalli, joka saadaan jalkautettua jokaiseen kunnan toimipisteeseen. Asikkalassa nähdään tärkeänä lähteä kehittämään myös biojätteen erilliskeräystä, joka on suunniteltu tehtäväksi kokeilupilottina. Tuloksena olisi parhaimmillaan monistettava malli, jota voidaan toteuttaa koko kunnan kaava-alueella.

Näiden toimien uskotaan vaikuttavan Asikkalan keskeisten ravinnevirtojen parempaan kiertoon ja tämän lisäävän kunnan elinvoimaisuutta. Kunnan toiminnoissa tehtävä työ sekajätevirran katkaisemisesta antaa itse jätteen vähenemisen lisäksi kuntalaisille mallin kotitalouksien jätteiden lajittelun tehostamisesta. Biojätteiden erilliskeräyksen kokeilupilotti tukee osaltaan sekajätteen vähentämistä ja arvokas ravinnevirta saadaan talteen sekajätteestä. Tehtävät toimenpiteet herättävät ennen kaikkea kiinnostusta ravinnekierrätystä kohtaan, jotta Asikkalassa päästään tekemään pitkäjänteistä työtä ravinteiden parissa.

Julkaistu 13.6.2019 klo 14.49, päivitetty 29.8.2019 klo 11.56