Kunnat

RANKU on ravinnekierrätyksen toimintamalli kunnille. Se jäsentää ja helpottaa ravinteiden kierrätyksen kokonaisuuden hahmottamista kunnissa. Vuosina 2018-2020 toimintamallia viedään eteenpäin RANKU3 -hankkeen puitteissa. Hanke kannustaa ja tukee kuntia, kuntien yhteenliittymiä ja muita toimijoita ravinnekierrätyksen edistämiseen ja ravinneneutraaliin toimintaan. Toiminnan keskiössä ovat kahdeksan vuoden 2018 lopussa valittua esimerkkikuntaa, joissa jalkautetaan ravinnekierrätyksen toimintamalleja ja konkretisoidaan ne käytännöiksi kuntien toimintaan sekä osaksi strategista kehitystyötä.

RANKUtyöpajat
Esimerkkikunnissa järjestettiin keväällä 2019 aloitustyöpajat, joissa kartoitettiin alueen ravinnevirtoja, niihin liittyviä haasteita ja tavoitteita sekä sovittiin hankkeessa edistettävät teemat. Tarralapuille kirjattiin osallistujien näkemyksiä alueen ravinnevirroista ja sen jälkeen niitä ryhmiteltiin kuntaan tuleviin, kunnan sisällä vaikuttaviin ja kunnasta ulos ohjautuviin ravinteisiin ja toimenpiteisiin. © RANKU3 -hanke, Sanna Tikander

RANKU 3 -hanke esimerkkikuntia ovat Asikkala, Forssa, Ii, Kaarina, Marttila, Orimattila, Parainen ja Ylivieska. Ravinnekierrätyksen kehitys- ja kokeilutyö esimerkkikunnissa on ensiarvoisen tärkeää. Kuntien organisaatioissa viedään läpi RANKU-toimintamallin askeleet kuntien valitsemien kehittämisteemojen avulla.

Ensimmäinen askel kunnissa oli virallisen osallistumispäätöksen tekeminen kunnan/kaupungin valtuustossa tai hallituksessa. Tällä halutaan varmistaa, että koko kuntaorganisaatio ja kuntalaiset ovat tietoisia osallistumisesta ja halutessaan kaikki voivat osallistua ja vaikuttaa toimintaan hankkeessa. Seuraavaksi, virallisen päätöksen jälkeen, kunnissa järjestettiin työpajat kehittämis- ja kokeiluteemojen valitsemiseksi ja työn käynnistämiseksi.

Kuntien osallistumispäätökset:

 

Julkaistu 22.2.2019 klo 12.02, päivitetty 13.11.2019 klo 13.49