Julkaisut ja tiedotteet

Raportteja

 

Esitteitä ja postereita

Teemoittaiset RANKU-työkortit tuotettiin kuudesta eri teemasta: maatalous, metsätalous, ruokapalvelut, hankinnat, kaavoitus ja jätevedet, jotka ajateltiin olevan oleellisimpia ja helposti tartuttavia ravinnekierrätystyön edistämiseen. Työkorteista löytyy askelmerkkejä etenemiseen, eri kunnista selkeitä esimerkkejä sekä vähän tilastotietoa tukemaan ravinnekierrätyksen eteenpäin viemistä.

Yleisesitteitä:

 

RANKU-uutiskirjeet

Julkaisuja

  • OPAS,  Kohti ravinneneutraalia kuntaa - Opas kuntatoimijoille  (3 ,3 Mt) Ravinneneutraali kunta -hankkeen toimintamallit kunnille on koottu tiivisti tähän kuntatoimijoille tarkoitettuun oppaaseen. Periaatteet ovat sovellettavissa muillekin aluielle esim. kuntayhtymät, maakunnat, toiminta-alueet ym.

    Ravinneneutraali kunta -konsepti on yksi käyttökelpoinen lähestymistapa  kunnille ja muille alueille ottaa lisäaskel kestävän kehityksen suuntaan ja tukea samalla ravinnekierrätyksen innovatiivista liiketoimintaa ja hyvää ympäristön tilaa. Opas on saatavilla myös ruotsksi ja englanniksi.

  • Puhdistamolietteen käsittelyn hankinnan laatukriteerien kehittäminen. Osana RANKU-hanketta tehtiin Turun seudun puhdistamon lietteenkäsittelyn hankinnan taustaselvityksiin ravinnekierrätystä tukevia tarkasteluja. Sanna Ruuhelan diplomityössä tarkastelllaan voidaanko eri puhdistamolietteen käsittelymenetelmien ravinnetaseiden tai hiilijalanjälkien tarkastelujen perusteella luoda laatukriteereitä jätevesilaitoksen lietteenkäsittelyn hankinnan kilpailutukselle. Kohdepuhdistamona oli Turun seudun puhdistamo Oy.

Esityksiä

 

Selvityksiä ja suunnitelmia

 

Ravinneneutraali kunta käytännössä -juttusarja

 

Tiedotteita ja juttuja mediassa

Vuosi 2020

Vuosi 2019

Vuosi 2018

Vuosi 2015-2017

 

Tiedotteet

2018

2017

2016

2015

 

Ilmakuva_Halikko_556px.jpg
Ilmakuva Halikosta. © ELY-keskuksen kuvapankki.

 

Julkaistu 11.2.2015 klo 15.12, päivitetty 14.1.2021 klo 14.04