Video luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta

Luonnonmukaisen peruskuivatuksen tavoitteena on kunnostaa purouomat perinteistä perkausta kevyemmin ja ympäristöystävällisemmin.

Sipoossa sijaitsevalla Ritobäckenillä toteutettiin talvella 2010 luonnonmukaisen peruskuivatuksen esimerkkihanke. Ritobäcken on pieni peltojen läpi kulkeva puro. Aikaisemmin alueen viljelijöille koitui toistuvaa haittaa pellolle nousevasta vedestä

Hankkeen tavoitteena oli parantaa uoman vetokykyä tekemällä uoman reunaan tulvatasanne ja säilyttää alkuperäinen uoma koskemattomana. 

Ritobäckenin kunnostukseta ja luonnonmukaisesta peruskuivatuksesta tehtiin esittelyvideo (kesto noin. 11 min).

Kaisa Värstilä loppuraportti:
Luonnonmukaisen kuivatushankkeen vesistövaikutukset ja uomassa tapahtuvat muutokset  29.4.2011

Julkaistu 9.9.2013 klo 15.22, päivitetty 5.6.2014 klo 15.37
Julkaisija: