Vedenlaadun seuranta

Hankkeen vedenlaadun seuranta-osiossa demonstroitiin miten peltovaltaisen ja luonnontilaisen valuma-alueen ravinnekuormitus syntyy ja mitkä tekijät siihen erityisesti vaikuttavat. Automaattisten antureiden avulla mitattiin tunnin välein peltovaltaiselta ja luonnontilaiselta valuma-alueelta pois virtaavia ravinnekuormia. Kuormituksen alueellisen tarkentamisen avulla löydettiin myös tarkemmin peltovaluma-alueen riskikohteet. Hankkeeseen osallistuvat viljelijät ja kaikki vedenlaadusta kiinnostuneet saivat seurata kahden erilaiselta valuma-alueelta pois huuhtoutuvan veden laatua avoimen palvelimen kautta.

P1090533.JPG

Tärkeimmät havainnot

Mittauksissa havaittiin kasvipeitteisyyden merkitys kiintoaineen ja fosforihuuhtoumien vähentäjänä. Tärkeä havainto oli myös se, että merkittävä osa kuormituksesta saattaa syntyä pinta-alaltaan hyvin pieneltäkin alalta ja hyvin lyhyessä ajassa. Näiden riskikohteiden ongelmien arveltiin kulminoituvan maan huonoon rakenteeseen, kuivatusongelmiin ja kasvipeitteettömyyteen. Vihreän kasvipeitteisyyden mahdollisimman tehokas ravinteiden hyödyntäminen ja pitkään kasvukauden lopullakin jatkuva kasvu vähentää huuhtoumia. Luonnontilaisella alueella erityisesti liukoisten ravinteiden huuhtoumat ovat hyvin pieniä saatavilla olevien ravinteiden tehokkaan hyödyntämisen ansiosta.

Hankkeen veden laadun seurannan tuloksiin voi tutustua tarkemmin tästä  (pdf)

Julkaistu 9.9.2013 klo 15.23, päivitetty 30.9.2014 klo 9.44
Julkaisija: