RaHa-hankkeen esittely

Uudenmaan tuottajajärjestöt ja Uudenmaan ELY-keskus toteuttavat yhteistyössä maatalouden vesiensuojeluhankkeen vuosina 2009–2014. Hankeesite tästä (pdf)

Pelloille hyvä kasvukunto ja vähemmän ravinnehuuhtoumia

Viljelijä voi osallistua hankkeeseen perustamalla mailleen havaintokoelohkon, jossa seurataan hankkeen toimesta esimerkiksi viherlannoituksen sekä alus- ja kerääjäkasvien vaikutuksia. Suurempi joukko viljelijöitä voi seurata muiden viljelijöiden havaintokoelohkojen tapahtumia ja kokeilla omilla pelloillaan samoja menetelmiä.Havaintokokeissa peltolohko jaetaan kahtia ja vertaillaan uutta ja vanhaa viljelymenetelmää keskenään. Havaintokoelohkoilta otetaan hankkeen aikana näytteitä ja tuloksia arvioidaan yhdessä asiantuntijoiden kanssa.    

Peltojen valumavedet käsittelyyn   saarenniitynoja.jpg

Hankkeessa tuotetaan video valtaojan kunnostushankkeesta, joka toteutetaan uomaeroosiota vähentävillä menetelmillä. Kosteikkovesiä kierrätetään takaisin pelloille kasteluvedeksi esimerkkikohteessa ja selvitetään tehostuuko vesiensuojelu. Yhtenäisten suojavyöhykealueiden muodostumista edistetään kannustamalla vyöhykkeiden hoitoon yhteistyössä naapuritilojen kanssa.

Paraneeko veden laatu?

Hankkeessa seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla pelloilta tulevan veden laatua ja määrää tulva-aikoina keväällä ja syksyllä. Tuloksia täydennetään viljelijöiden omilla mittauksilla ja havainnoilla.

Tietoa tarjolla

Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat viljelijöiden ja muiden maaseudun asukkaiden hyödynnettävissä. Tietoa saa esimerkiksi osallistumalla yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin, pellonpiennartilaisuuksiin sekä tutustumisretkiin eri kohteisiin.

Hankkeeseen toivotaan mahdollisimman laajaa viljelijöiden osallistumista. Ilmoittaudu mukaan!

Julkaistu 9.9.2013 klo 15.23, päivitetty 26.9.2014 klo 10.24
Julkaisija: