Tundrahanhi

Esiintyminen

Tundrahanhi pesii lähimmillään Suomea Venäjän Barentsinmeren rannikolla. Luoteis-Euroopan talvehtimisalueilleen syys- ja lokakuussa muuttavista tundrahanhista osa pesii Taimyrin niemimaalla saakka idässä. Osin Itämeren kautta muuttava osapopulaatio käsittää yli puoli miljoonaa yksilöä. Kevätmuutto kohti pesimäalueita tapahtuu maalis–toukokuussa.

Tundrahanhi muuttaa laajalla rintamalla. Pääosa muutosta kulkee Suomen eteläpuolitse sekä keväällä että syksyllä. Varsinkin syksyllä päämuuttoajalle osuvat kaakkoiset tuulet ohjaavat hanhia enemmälti Suomen kautta kohti lounasta. Levähtäviä tundrahanhiparvia tavataan runsaimmin Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan peltoaukeilla.

Tundrahanhen esiintyminen painottuu keväällä huhtikuun puolivälistä toukokuun puoliväliin ja syksyllä syyskuun lopulta lokakuun puoliväliin. Suurimmissa levähdysparvissa tavataan yleensä joitain tuhansia yksilöitä. Usein tundrahanhet levähtävät muiden hanhilajien seurassa. Lajin tunnistaminen metsähanhiparvista (riistalaji) on hankalaa varsinkin syksyllä, jolloin nuoria tundrahanhia on vaikea erottaa metsähanhista.

Tundrahanhi. © MattiRekilä
Tundrahanhen erottaa muista harmaista hanhista valkean otsan ja tummien vatsalaikkujen perusteella. Nuorelta linnulta nämä tuntomerkit puuttuvat, ja se muistuttaa suuresti metsähanhea. © Kuva: Matti Rekilä

Tundrahanhi ja peltoviljely

Tundrahanhi aiheuttaa runsaana esiintyessään samantyyppisiä haittoja viljelyalueilla kuin valkoposkihanhi, ja myös ennaltaehkäisevät ratkaisumallit sekä poikkeuslupamenettelyyn liittyvät seikat ovat samankaltaisia.

Julkaistu 22.5.2017 klo 10.24, päivitetty 13.12.2018 klo 17.30