Vedenhankinta kaivosta

Kunnostettu rengaskaivo
Kunnostettu rengaskaivo. Kuva: Erkki Santala

Suomen luonnontilainen pohjavesi on yleensä raikkaan makuista ja hyvälaatuista. Kaivovesi on pohjavettä, joka muodostuu maaperään imeytyneistä sade- ja sulamisvesistä. Maakerrosten läpi suodattuessa vesi puhdistuu ja siihen liukenee ihmisten terveydelle tärkeitä hivenaineita. 

Yleensä rengas- tai porakaivon rakentamiseen ryhdytään silloin, kun kiinteistö ei kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen vaan vedenhankinnan järjestäminen on asukkaiden vastuulla.

Ennen kaivon rakentamista sille valitaan sopiva paikka hyvissä ajoin. Kaivon paikan valintaan vaikuttavat asutuksen lisäksi maaston ja kallioperän ominaisuudet, alueen pohjavesiolosuhteet sekä jätevesijärjestelmien, teiden ja muiden mahdollisten vedenlaatua heikentävien tekijöiden sijainnit. Kunnan terveyden- ja ympäristönsuojeluviranomaiselta voi kysyä tarvittaessa alueella tehdyistä selvityksistä ja pohjaveden laadusta. 

Rakentamisen jälkeen kaivoa on huollettava säännöllisesti ja seurattava vesinäyttein, että kaivovesi täyttää talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja –suositukset kuten vesijohtoverkostonkin vesi. Kaivon vedenlaadussa saattaa ilmetä laatuhaittaa kaivon kunnosta ja ympäristöstä riippuen, jolloin vedenlaatua voidaan pyrkiä parantamaan kunnostustoimenpiteillä tai veden käsittelyllä. Kaivon rakentamiseen ja huoltotoimenpiteisiin on saatavissa apua alan urakoitsijoilta.

Julkaistu 25.6.2013 klo 15.44, päivitetty 29.3.2021 klo 10.46