Veden laatua ja riittävyyttä tulee tarkkailla erityisesti kesällä

Kesäisin kaivon rakenteet ja lähiympäristö on helppo tarkistaa. Rengaskaivoon kannattaa lisäksi kurkistaa säännöllisin väliajoin.

  • Rakenteiden on oltava ehjät, saumausten tiiviit ja tuuletusputken suulla olevan verkon paikoillaan.
  • Kiinnitä erityistä huomiota kannen kuntoon, koska heikko kansirakenne on hengenvaarallinen! Lisäksi lämpimään vuodenaikaan luonnossa liikkuu runsaasti erilaisia pieneläimiä kuten jyrsijöitä ja sammakoita, jotka hakeutuvat kaivoon heikkokuntoisen kannen tai puutteellisten saumausten kautta.
  • Huolehdi myös käytöstä poistetun kaivon kannen kunnosta turvallisuusriskin vuoksi. Kaivo poistetaan käytöstä täyttämällä se asianmukaisesti puhtaalla maa-aineksella.
  • Puiden juurivesojen ja pensasistutusten leviäminen kaivon läheisyyteen on torjuttava. Juuret voivat vaurioittaa ja liikuttaa kaivon rakenteita, mikä mahdollistaa sadevesien ja pieneläinten pääsyn kaivoon. Kasvusto taas kerää turhaa eloperäistä ainesta kaivon lähettyville heikentämään kaivoveden laatua.
sammakko kaivossa_Toivo Lapinlampi
Sammakot eivät kaivoon kuulu. © Toivo Lapinlampi

 

Vedenlaatu voi vaihdella samankin pihapiirin alueella luonnollisten maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden mukaan. Ihmisen toiminnalla on kuitenkin merkittävä vaikutus vedenlaatuun. Esimerkiksi lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttö tai eläinten ja ihmisten ulosteet voivat pilata kaivoveden. Kaivon paikka ei ole puutarhassa tai pellon laidassa eikä myöskään huussin, jätevesijärjestelmän, lantalan tai huolimattomasti huolletun maatilakaluston läheisyydessä. Kotieläinten pääsy kaivon välittömään läheisyyteen on syytä estää.

Lisää tietoa asianmukaisesta kaivon paikasta löydät Kaivon paikka -oppaasta.

Kaivoveden laatu selviää laboratoriossa

Suomessa pohjavesi on luonnostaan viileää, raikasta ja maukasta. Asianmukaisesti hoidetusta kaivosta saa helposti hyvää, tasalaatuista talousvettä.

Jos vedenlaadussa kuitenkin ilmenee selkeitä haitallisia muutoksia tai epäilee niitä, vettä ei kannata juoda ennen sen tutkituttamista lähimmässä talousvesien analysointiin hyväksytyssä laboratoriossa. Edes kotieläimille ei kannata juottaa vettä kaivosta, joka on ollut hoitamattomana pitkään tai jonka vedessä epäillään olevan laatuhaittaa.

Vesianalyysi antaa viitteitä mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä, kuten kaivon kunnostuksesta, veden käsittelystä tai jopa kaivon desinfioinnista. Laboratorioanalyysin tulokset voi syöttää Kaivoveden analyysitulkkiin, joka kertoo minkä laatuista vesi on ja mitä on mahdollisesti tehtävissä laadun parantamiseksi.

Jos kaivo on saastunut jätevesien vaikutuksesta, tee uusi kaivo toiseen paikkaan riittävän etäälle siten, että pohjavesi virtaa kaivosta jätevesien käsittelyjärjestelmään/purkupaikkaan - eikä toisin päin.

Veden riittävyyttä kaivossa voi parantaa

Veden riittävyyden säännöllinen tarkkailu on hyvä aloittaa kesällä, jolloin vedenpinta kaivossa käy yleensä alimmillaan. Kuivuuskaudet voivat laskea pienten pohjavesimuodostumien pintoja, jolloin vesi voi vähentyä kaivoissa. Myös veden laatu voi muuttua.

Vedenpinnan korkeutta kannattaa seurata sitä tiheämmin mitä pienituottoisempi kaivo on ja mitä pienemmässä pohjavesimuodostumassa se sijaitsee. Huomioita ja mittauksia vedenpinnan korkeudesta ja veden laadusta on hyvä kirjata muistiin joka vuodenajalta. Tällöin saa jo parin vuoden päästä hyvän kuvan oman kaivon veden riittävyydestä ja mahdollisista laatuvaihteluista. Lisäksi seurannasta voi olla etua mahdollisissa ristiriitatilanteissa, jos esimerkiksi epäillään, että naapurin energiakaivon poraus on aiheuttanut huomattavan vedenpinnan laskun talousvesikaivossa.

vedentulon odottelua kunnostettuun kaivoon_Sanna Vienonen_leveä
Veden tulon odottelua juuri kunnostettuun rengaskaivoon. © Sanna Vienonen

 

Pohjavesiasemakohtaisista pinnankorkeusennusteista saa viitteitä oman alueen pohjaveden riittävyydestä. Vedenpinnan korkeuteen kaivossa vaikuttavat tosin mm. pohjavesimuodostuman laajuus ja antoisuus, kaivon syvyys, maaperän laatu ja veden käyttömäärä, joten ennusteista ei voi suoraan määrittää veden riittävyyttä omassa kaivossa.

Jos kaivossa on ajankohdan keskimääräiseen tilanteeseen verrattuna vähän vettä ja pitkänajan sääennuste lupaa kuivaa kautta, säännöstele vedenottoa kaivoista. Vältä veden käyttöä esimerkiksi kasteluun sekä vesialtaiden ja kylpytynnyreiden täyttöön. Tarvittaessa hellekauden jatkuessa voidaan joutua turvautumaan tilapäiseen varavedenhankintaan, josta saa tarkempia tietoja kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Jos kaivosta loppuu vesi peräkkäisinä vuosina, mutta kaivo on muuten otollisessa paikassa ja hyväkuntoinen, kannattaa harkita esimerkiksi kaivon syventämistä. Uuden kaivon rakentamiselle paras ajankohta on silloin, kun pohjaveden pinta on alimmillaan: Pohjois-Suomessa tyypillisesti kevättalvella, Etelä- ja Keski-Suomessa loppukesällä. Jos kaivon vedentuotto on riittävä pohjaveden pinnan ollessa alimmillaan luonnollisen vuodenaikaisvaihtelun vuoksi, todennäköisesti kaivossa riittää vesi myös pitkinä hellekausina.

Ole tarkkana, jos säilytät vettä astioissa

Etenkin kesäasukkaat käyttävät usein yhteisiä kaivoja ja vesiposteja tai tuovat veden mukanaan kauempaa. Tällöin on kiinnitettävä huomiota veden säilytysolosuhteisiin, koska varsinkin kesähelteillä bakteeritoiminta voi kiihtyä nopeasti puhtaaltakin näyttävässä vedessä.

Veden kuljetus- ja säilytysastioiden on oltava puhtaita, elintarvikekelpoisesta materiaalista valmistettuja (esim. elintarvikemuovia) ja vain vesiastioina käytettäviä.
Säilytä astioissa oleva vesi pimeässä ja viileässä, jolloin se voi pysyä käyttökelpoisena useiden vuorokausien ajan.
Älä käytä yli vuorokauden huoneenlämmössä ollutta vettä juomavetenä etenkään, jos havaitset siinä vierasta hajua, makua tai sameutta.

Julkaistu 1.11.2017 klo 16.12, päivitetty 9.11.2020 klo 14.40

Aihealue: