Tilannekatsauksia hajajätevesien käsittelystä

Sijaintitarkastelu 2019

Sijaintitarkastelun avulla tehty arvio siitä, kuinka paljon haja-asutusalueella on vakituisia ja vapaa-ajan asuntoja siirtymäajan piirissä, sekä arvio tehostamistarpeessa olevien jätevesijärjestelmien määrästä.

Jätevedenkäsittelyn tilanne

Muistioissa haja-asutusalueiden jätevedenkäsittelyn toimeenpanon tilanteesta on tarkasteltu sitä, mikä on jätevedenkäsittelyn nykytilanne sekä tarvittavien toimenpiteiden määrä. Arviot pohjautuvat jätevesineuvonnan kautta koottuun tietoon.

Sijaintitarkastelu

Jäteveden purkupaikka2
Puutteellisesti käsitellyn jäteveden purkupaikka © Tuija Manerus

Pientalojen sijaintitarkastelu ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla on arvio siitä, miten haja-asutusalueen pientalot sijoittuvat erilaisille ranta-alueille ja pohjavesialueille.

Ympäristönsuojelumääräysten kattavuus

Muistiossa arvioidaan sitä, kuinka kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset kattavat ranta- ja pohjavesialueita.

Jätevesineuvonnan tuloksia ja kokemuksia

Jätevesineuvojien kokemuksia - kyselytutkimus

Jätevesineuvontahankkeiden raportteja, koostesivu

Julkaistu 17.12.2014 klo 12.51, päivitetty 17.1.2021 klo 13.07