Komposti- ja kuivakäymälät

Kuivakäymälä vähentää jätevesien puhdistustarvetta

Komposti- tai muu kuivakäymälä vähentää jätevesien puhdistustarvetta, koska jätevesien ravinteet (fosfori ja typpi) ovat enimmäkseen peräisin käymäläjätteestä. Muille kuin käymälän jätevesille riittää usein yksinkertaisempi käsittely. Lisäksi ravinteet voidaan kompostoida ja ottaa hyötykäyttöön lannoitteena.

Käymälän sijoitus

Kuivakäymälän voi asentaa rakennuksen ulko- tai sisätilaan käymälän tyypistä riippuen. Jotkin käymälät on tarkoitettu sijoitettavaksi rakennuksen sisälle samaan tapaan kuin vesi-wc, ja ne saattavat olla sähkökäyttöisiä (esim. polttavat tai pakastavat käymälät).

Vaikka käymälöiden tekniikka on tyypillisesti yksinkertaista eikä niiden toimivuus edellytä veden käyttöä, ja ovat siten ulkorakennuksiin soveltuvia, niin silti suurin osa käymälöiden säiliöistä täytyy lämpöeristää biologisen hajotustoiminnan ja etenkin virtsankeräysastian jäätymättömyyden turvaamiseksi. Myös käymälän putket voivat vaatia lämpöeristyksen, jotta ne eivät tukkeudu tai halkeile pakkasessa.

Kuivakäymälän ilmanvaihtoon on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sen on oltava kohteeseen nähden tarpeeksi tehokas eikä sitä voi yhdistää rakennuksen muuhun ilmanvaihtoon. Ilmanvaihto on yleensä painovoimainen.

Lisää tietoa kuivakäymälän sijoituksesta löydät esimerkiksi:

Suomessa myytävien kuivakäymälöiden toimintaperiaatteita

Käymälän istuimena voidaan käyttää joko tavallisen vesi-wc:n istuinta tai esimerkiksi suoraan jätesäiliön päälle rakennettua koroketta. Neste ja kiintoaines voidaan joko erotella toisistaan tai kerätä samaan säiliöön. Erotteleva toimintatapa perustuu siihen, että kiintoaines kompostoidaan ja neste käsitellään erikseen tai johdetaan samaan käsittelyyn muiden talousjätevesien kanssa. Jos neste ja kiintoaines kerätään samaan säiliöön, kuivikkeen käyttö on erityisen tärkeää, jotta seoksen nestepitoisuus ei haittaa kompostoitumista. Ylimääräinen suotoneste kerätään talteen ja käsitellään erikseen tai haihdutetaan esimerksiksi erillisen tuulettimen tai lämpövastuksen avulla. Kuivikkeen annostelija voi olla esimerkiksi vipu laitteen sivussa, jota käytetään samaan tapaan kuin vesi-wc:n huuhtelupainiketta.

Käymälästä riippuen säiliöitä voi olla useita, jolloin kompostointi voidaan suorittaa samassa säiliössä, mihin se kerätäänkin. Säiliöiden koko vaihtelee usean henkilön omakotitalon kellariin sijoitettavasta suuresta kontista vapaa-ajan asunnon muutaman henkilön vähäiseen käyttöön tarkoitettuun säiliöön. Jotkin käymälät on tarkoitettu leirikeskuksiin tai vastaaviin runsaan käytön kohteisiin. Siten säiliöiden tyhjennysväli riippuu paljon säiliön koosta ja käyttöasteesta. Säiliöissä voi olla mahdollista kompostoida myös kotitalousjätettä.

Käymälät ovat tyypillisesti helppokäyttöisiä eivätkä vaadi säiliön tyhjentämistä tai sekoittamista ja syntyvän tuotoksen kompostointia suurempia huoltotoimenpiteitä verrattuna vesi-wc:seen. Kiinteän käymäläjätteen ja virtsan keräysastioiden tyhjennys kannattaa järjestää mahdollisimman helposti toteutettavaksi.

Lisää tietoa Suomessa myytävistä kuivakäymälöistä löytyy esimerkiksi:

Kuivakäymäläjätteen käsittely

Kiinteä jäte on kompostoitava ja virtsa vanhetettava ennen niiden hyödyntämistä puutarhalannoitteena. Kiinteän jätteen jälkikompostointiin suositellaan käytettävän vuosi, virtsan vanhettamiseen vähintään puoli vuotta. Vaikka virtsa itsessään on mikrobien osalta lähes steriiliä, kiinteää ulostetta voi joutua erotellunkin virtsan joukkoon, joten sitä on varastoitava 6-12 kuukautta ennen lannoituskäyttöä.

Lisää tietoa käymäläjätteen käsittelystä:

Julkaistu 12.9.2013 klo 10.52, päivitetty 9.9.2019 klo 19.41