Vesikäymälän jätevedenkäsittely (umpisäiliö)

Jätevesien käsittely on helpompaa, jos käymäläjäte erotellaan pesu- eli harmaista vesistä. Suurin osa jäteveden fosforista ja typestä on peräisin virtsasta ja ulosteista.

Yleisin tapa pelkkien käymälävesien käsittelylle on koota ne umpisäiliöön, josta ne kuljetetaan loka-autolla jätevedenpuhdistamolle. Harmaille vesille rakennetaan tällöin oma käsittelyjärjestelmänsä. 

Umpisäiliö varustetaan ylärajahälytyksellä ja tyhjennetään säiliön täyttyessä. Tyhjennyskerta maksaa n. 100 - 250 € sijainnista riippuen.

Umpisäiliöitä on erikokoisia (1,5 m3-10 m3). Umpisäiliön valinnassa on hyvä huomioida paikkakunnalla toimivien tyhjennysautojen kapasiteetti. 

Tyhjennyskertoja voidaan vähentää mm. käyttämällä tavallisen vesivessan1 sijaan vähävetistä käymälää2, jossa huuhteluveden määrä on pienempi.


Tavallisella vesivessalla tarkoitetaan sellaista vesikäymälää, jossa huuhteluvesimäärä on n. 2-6 l/huuhtelukerta

2 Vähävetisellä käymälällä tarkoitetaan sellaista vesikäymälää, jossa huuhteluvesimäärä on enintään 1 l/huuhtelukerta

   

Julkaistu 9.9.2013 klo 16.32, päivitetty 8.2.2021 klo 10.15