Kuivakäymäläjätteen käsittely

Kiinteän jätteen jälkikompostoinnista sekä virtsan ja suotonesteen käsittelystä tulee huolehtia. Jälkikompostointi täytyy tehdä myös kompostoivan kuivakäymälän jätteelle, sillä jäte kompostoituu käymälässä vain osittain. 

Kiinteän jätteen jälkikompostointi kestää noin 1-2 vuotta ja sen lasketaan alkavan siitä, kun joukkoon ei lisätä enää tuoretta jätettä. Kompostointi on suoritettava tiivispohjaisessa astiassa, jotta kompostoituvaa ainesta ei pääse valumaan maahan. Useisiin kuivakäymälämalleihin on mahdollista hankkia vara-astia, jolloin toinen voi olla käytössä ja toisessa voi suorittaa jälkikompostoinnin.

Kompostointi

Kompostoivasta kuivakäymälästä tyhjennettävä massa on osittain kompostoitunutta, jolloin sen voi siirtää suoraan jälkikompostikasaan kypsymään maanparannuskäyttöä varten tai laittaa koristekasvien juurelle katteeksi sellaisenaan.

Keräävästä kuivakäymälästä tyhjennetään kertynyt jäte kompostiin kompostoitavaksi. Kompostin voi perustaa suljettuun kompostoriin tai kasakompostiksi esimerkiksi yhdessä puutarhajätteen kanssa. Kompostin pohjalle levitetään muovikate taikka pressu, jottei maaperään synny valumia. Pressun päälle laitetaan n. 20 sentin kerros karkeaa risua parantamaan kompostikasan ilmavuutta.

Kompostiin tuotava jäte peitetään aina esimerkiksi kuivikkeella, turpeella tai puutarhajätteellä. Kompostikasa voidaan peittää lopuksi ilmavasti pressulla, jotta sateet eivät pääse huuhtelemaan vesiliukoisia ravinteita.
Kiinteä uloste voidaan kompostoida yhdessä muun kotitaloudessa syntyvän orgaanisen jätteen kanssa erilaisia seosaineita käyttäen. Kompostoinnissa jätteen määrä vähenee 70 - 90 % biologisen hajoamisen ja veden haihtumisen seurauksena. 

Kompostoinnin onnistuminen riippuu hajottajamikrobien hyvinvoinnista. Prosessin kulkuun voidaan vaikuttaa säätämällä massan kosteutta, happipitoisuutta, lämpötilaa ja ravinnesuhteita. Kompostin kääntäminen on myös tärkeää, jotta massa lämpenee ja hygienisoituu tasaisesti joka puolelta. Kompostia ei kuitenkaan pidä kääntää kiihkeän lämpövaiheen eli ammonifikaation aikana, koska silloin ammoniakkia haihtuu paljon.

Kompostin hyötykäyttö kotipuutarhassa

Koska kiinteää ulostetta syntyy vähän, kuiva-aineeksi muutettuna vain noin 10 kg henkeä kohti vuodessa, on kompostointi ja käyttö maanparannusaineena kotipihassa paras hyödyntämistapa. Käymäläkompostia suositellaan käytettäväksi koristekasveille. Jos sitä halutaan käyttää syötäville kasveille, suositellaan hygieniasyistä vähintään vuoden kompostointia. 

Käymäläkompostin laatu maanparannusaineena riippuu myös hyvin paljon käytetyistä kuivikkeista ja seosaineista. Käymäläkomposti on kypsänäkin yleensä useimmille kasveille turhan väkevää sellaisenaan kasvualustana käytettäväksi. 

Lähde ja lisätietoja

Ravinteet käymälästä peltoon (pdf, 107kt) Weckman, A. 2005.

Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely (pdf) Käymäläseura Huussi ry

Käymäläseura Huussi ry

www.biolan.fi 
 

Julkaistu 19.2.2021 klo 13.36, päivitetty 19.2.2021 klo 14.40