Markkinoilta poistuneita puhdistamoja

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Suomessa myytyjä, mutta markkinoilta jo poistuneita kaikille jätevesille tarkoitettuja pienpuhdistamoja, niiden laitetoimittaja sekä niihin liittyviä puolueettomia tutkimuksia. Taulukossa esitellään kaikenlaisia puhdistamoita riippumatta siitä, millaisia tuloksia niillä on tutkimuksissa saatu.

CE-merkintä tuli pakolliseksi vuonna 2013, mutta ennen sitä myydyiltä tuotteilta ei CE-merkintää edellytetty.

Puhdistamokohtaisilla sivuilla (linkit taulukossa) esitetään yksityiskohtaisemmat tiedot eri laitteista. Jos puhdistamoista tehdyt tutkimukset ovat riittävän laajoja, niistä on tehty lyhyet tiivistelmät.

Puhdistamo CE-
merkintä
Valmistaja/Jälleenmyyjä Puolueettomat tutkimukset
Jäteveden panospuhdistamot
Biovac FD 5N   www.pohjolanvesi.fi  
Ispotec   www.ispotec.fi  
Äijän pienpuhdistamo   www.aijalanbetoni.fi  
Jäteveden biosuodattimet ja muut biofilmitekniikkaan perustuvat puhdistustekniikat
Biosuodatin Bio-PP     22., 25., 36. ja 40.
Green Pack   www.greenrock.fi 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 16. ja 25.
Green Pack Sako   www.greenrock.fi 3., 9., 10., 11., 17., 22. ja 25.
Green Pack Sako Plus 2   www.greenrock.fi 16., 21., 22., 23. ja 25.
Jäteveden biosuodatin WatMan Bio   www.watman.fi 44., 47. ja 59.
Jäteveden jatkuvatoimiset ja jaksottain toimivat aktiivilietepuhdistamot
Microstation EP-6      
Vevi 6   www.vevi.fi 39. ja 48.

 

Julkaistu 18.11.2014 klo 12.49, päivitetty 15.2.2019 klo 14.58