Laitepuhdistamoja kaikille jätevesille

Laite- eli pienpuhdistamo voi olla tehdasvalmisteinen jätevesien käsittelyjärjestelmä, paikan päällä tehdasvalmisteisista osista koottu tai kokonaan paikan päällä rakennettu puhdistamo.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu Suomessa markkinoilla olevia kaikille jätevesille tarkoitettuja pienpuhdistamoja, niiden laitetoimittaja sekä niihin liittyviä puolueettomia tutkimuksia riippumatta siitä, millaisia puhdistustuloksia niillä on tutkimuksissa saatu.

Tuotteen listaamista näillä sivuilla ei tule rinnastaa viranomaishyväksynnäksi.

 

CE-MERKINNÄSTÄ

Pienpuhdistamo on CE-merkittävä, jos se kuuluu harmonisoitujen tuotestandardien soveltamisalaan. Kaikille puhdistamoille ei ole tuotestandardeja, minkä takia markkinoilla on myös tuotteita, jotka eivät ole CE-merkittyjä. Tällaisia ovat esimerkiksi retrofit-puhdistamot, joissa tekniikka asennetaan vanhoihin saostussäiliöihin. CE-merkinnässä kerrotaan tuotteen ominaisuuksista, mm. suoritustasoista, yhdenmukaisella tavalla. CE-merkintä ei takaa, että tuote täyttää minkään EU-maan kansallisia vaatimuksia. Katso lisätietoja täältä.

 

Puhdistamo CE-
merkintä
Valmistaja/Jälleenmyyjä Puolueettomat tutkimukset
Jäteveden panospuhdistamot

Avalon 5  

CE www.avalonpuhdistamot.fi 47., 59.
BioKem 6 EN CE www.wavin.com/fi-fi 22. , 25. , 29. , 38.47., 49., 59. ja 60.

Biosetti 5

CE www.talokaivo.fi 34., 49., 55. ja 60.
Goodwell CE www.goodwell.fi 26. , 41.47., 49., 59. ja 60.

Jita Kemik

CE www.jita.fi 47., 53., 56., 59. ja 60.
KLARO 5 CE

www.meltex.fi

42.
LOKATON CE

www.batsystems.fi

 

RAITA PA

CE www.raita.com 23. , 31., 32., 33. ja 49.
Solido Smart CE www.batsystems.fi  
Uponor Clean I CE www.uponor.fi 13. , 14. , 16. , 22. , 23. , 25. , 27. , 30. , 33. , 38.47., 49., 59. ja 60.

Pipelife V6

CE www.puhdastulevaisuus.fi  
WehoPuts CE www.uponor.fi 18. , 19., 20., 22., 23., 25., 28., 33., 47., 49., 54., 59.60.70. ja 73.
Jäteveden biosuodattimet ja muut biofilmitekniikkaan perustuvat puhdistustekniikat
Baga Easy + BioTank CE www.batsystems.fi 60.

Biokube Venus

CE www.vestelli.fi  

Biorock

CE www.putkiparainen.fi 49.
Ecobox Small CE www.ecot.fi  
IN-DRÄN Biosuodatin 5 CE CE

www.fann.se

68. ja 69.
Green Rock Iisi CE www.greenrock.fi 24., 47. ja 59.
Labko BioVision CE www.wavin.com/fi-fi  
Jäteveden jatkuvatoimiset ja jaksottain toimivat aktiivilietepuhdistamot
BioC6 CE www.ecotank.fi  
BIOSMART® AAT-8 CE http://www.paaluperustajat.fi  

Biolan Trio

CE www.biolan.fi 50. ja 60.
Muut jätevedenpuhdistustekniikat
Clewer Ainavalmis CE www.clewer.com 60.66. ja 67.
Klargester BioDisc CE www.phvetikko.com  
Olemassa oleviin saostussäiliöihin asennettavat puhdistamo (nk. "retrofit", "kaivopuhdistamo")
aWater Air (ei koske) www.yip.fi  
Biolan Kaivopuhdistamo (ei koske) www.biolan.fi 35., 37., 49., 50. ja 60.
Green Rock IISI KIVI (ei koske) www.greenrock.fi  

 

Julkaistu 9.9.2013 klo 15.47, päivitetty 10.6.2021 klo 15.01