Jätevesien maaperäkäsittely

Maapuhdistamot ovat jätevesien käsittelymenetelmiä, joissa hyödynnetäänluonnollisen maaperän ominaisuuksia tai käytetään muuten maa-aineksia hyväksi jätevesien käsittelyssä. Maapuhdistamon perusratkaisut ovat maasuodattamo ja maahanimeyttämö. Maapuhdistamot voidaan toteuttaa usealla eri tavalla riippuen maaperä- ja pohjavesioloista sekä tontin maastomuodoista ja koosta. Lisäksi niistä on useita muunnelmia ja erityisratkaisuja. 

Maahanimeytyksen periaate

Maasuodatuksen periaate

Fosforinpoiston tehostaminen maaperäkäsittelyssä

Alla olevassa taulukossa on lueteltu erilaisia maapuhdistamoratkaisuja sekä niihin liittyviä puolueettomia tutkimuksia. Taulukossa esitellään kaikenlaisia ratkaisuja riippumatta siitä, millaisia tuloksia niillä on tutkimuksissa saatu. 

Maapuhdistamot eroavat laitepuhdistamoista siinä, että eri laitevalmistajien komponenteilla voidaan rakentaa identtisiä ratkaisuja, jos mitoitus ja komponentit ovat vastaavia. Tästä seuraa, että monia yleispäteviä tutkimustuloksia voidaan soveltaa useiden laitetoimittajien paketeista kootuille perusratkaisuille. 

Menetelmäkohtaisilla sivuilla (linkit taulukossa) esitetään yksityiskohtaisemmat tiedot eri menetelmistä. Jos menetelmistä tehdyt tutkimukset ovat riittävän laajoja, niistä on tehty lyhyet johtopäätökset. 

 
Menetelmä Valmistaja/Jälleenmyyjä Puolueettomat tutkimukset

Maahanimeytys

Saostussäiliö + maahanimeyttämö   33.

Maasuodatus

Saostussäiliö + maasuodattamo   1., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 13., 22., 23., 25., 33.46. ja 64.
Saostussäiliö + maasuodattamo + fosforisuodatin   15., 22., 23., 25. ja 33.
Saostussäiliö + maasuodattamo + fosforin jälkisaostus   22.
Fosforin esisaostus + saostussäiliö + maasuodattamo   13., 33. ja 45.
Saostussäiliö + Filtralite-suodattamo   22.

Moduliratkaisut eli tehostettu imeytys tai maasuodatus 

IN-DRÄN Maasuodattamo www.fann.se/fi 5.,9., 10., 11., 13., 22., 23., 25. ja 33.
Pipelife suodatinkasetti -maasuodattamo www.puhdastulevaisuus.fi 33.

 

Julkaistu 9.9.2013 klo 15.40, päivitetty 19.2.2019 klo 17.16