Hyvä puhdistamo, sen käyttö ja huolto

Jätevesijärjestelmän suunnittelijan tulee selvittää tapauskohtaisesti, millaisia vaatimuksia kiinteistön jätevesien käsittelylle on olemassa. Vaatimuksia voi olla muun muassa:

 • kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä,
 • kunnan rakennusjärjestyksessä, 
 • kaavamääräyksissä tai
 • rakennuslupaehdoissa.

Jätevesien käsittelyjärjestelmäksi tulee valita puhdistamo, joka on osoittautunut toimivan hyvin ja varmasti. Yksityiskohtaista tietoa eri puhdistamoiden teknisistä ominaisuuksista löytyy SYKEn puhdistamosivustolta.

Puhdistamon käyttö ja huolto

Jätevesien käsittelyjärjestelmä ei toimi kunnolla, jos sitä ei hoideta, huolleta ja tarkkailla sen toimintaa. Kun järjestelmää uusitaan tai tehostetaan, tulee uuden puhdistamon jätevesisuunnitelmaan liittää myös järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Vanhoilla jätevesijärjestelmillä täytyy jo olla valmiina jätevesiselvitys, johon käyttö- ja huolto-ohje sisältyy.

Laite- eli pienpuhdistamon käyttöön ja huoltoon kuuluu sekä koko järjestelmän ylläpito että kyseisen puhdistamotuotteen tekninen huolto.

Jätevesien käsittelyjärjestelmän toimivuutta voivat heikentää monet asiat, joista tavallisimpia ovat seuraavat:

 • Jäteveden määrä on liian suuri eli puhdistamo on liian pieni. Tällaiseen tilanteeseen voidaan joutua vaikkapa siksi, että aikaisemmin talossa on asunut hyvin pieni perhe, joka on hankkinut puhdistamon, joka ei riitä taloon muuttavalle isommalle perheelle.
 • Jäteveden määrä vaihtelee paljon. Hyvä puhdistamo kestää kuormitusvaihteluja, mutta liika voi olla liikaa. Valmisteilla olevan eurooppalaisen standardin mukaisessa testauksessa tutkitaan puhdistamon sietokykyä myös suurille jätevesimäärien vaihteluille.
 • Saostuskaivot ovat täynnä lietettä ja sitä karkaa myös puhdistamoon. Vilkaise silloin tällöin saostuskaivoon, olisiko jo syytä loka-auton käydä imaisemassa lietteet pois.
 • Puhdistamo ei ole "vatupassissa" eli puhdistamo on joko asennuksen jäljiltä tai routanousun seurauksena vinossa. Tällöin puhdistamo kuormittuu epätasaisesti, syntyy oikovirtauksia ja teho heikkenee.
 • Puhdistamoon pääsee pintavesiä.
 • Viemäriin on päässyt biologista prosessia tuhoavaa tai sen toimintaa heikentävää kemikaalia. Älä koskaan laita viemäriin liuottimia tai maalin jämiä. Se on varma tapa tuhota puhdistamon biologista hajoamista ylläpitävä pieneliökanta. Joskus on myös siivous-, pyykki- ja astianpesuaineiden todettu heikentävän biologista toimintaa.
 • Tuuletus ei pelaa tai ei riitä. Biologinen puhdistus tarvitsee aina happea. Sitä jätevesien käsittelyjärjestelmä saa koneellisen tai painovoimaisen ilmanvaihdon kautta - riippuu järjestelmästä

Esimerkki jätevesipäästön määrittämiseksi

Jos haluat tietää, täyttääkö oman kiinteistösi jätevesien käsittely lainsäädännön vaatimukset, ota näyte kiinteistösi puhdistetusta jätevedestä ja toimita se laboratorioon tutkittavaksi. Jätevesiä tutkivat niihin erikoistuneet vesi- ja ympäristöalan laboratoriot. Sivun laidassa on linkki esimerkkiin käytössä olevan haja-asutuskiinteistön jätevesipäästön määrittämiseksi. On kuitenkin hyvä muistaa että kertanäyte edustaa hetkellistä tilannetta.

Kustannukset

Uudet vaatimukset täyttävän jätevesijärjestelmän rakentaminen tai vanhan jätevesijärjestelmän uusiminen tavanomaiseen vakituiseen asuntoon maksaa normaalisti 4 000-10 000 euroa. Varustelutasoltaan vastaavaan, ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuun vapaa-ajan asuntoon kustannukset ovat samaa luokkaa.

Jos vakituisen asunnon tai sitä varustelutasoltaan vastaavan vapaa-ajan asunnon käytössä olevaa hyväkuntoista jätevesijärjestelmää on tehostettava ja olemassa olevia rakenteita voidaan käyttää hyväksi, jätevesijärjestelmä voidaan yleensä toteuttaa vaatimukset täyttäväksi
1 000-8 000 eurolla.

Julkaistu 9.9.2013 klo 14.47, päivitetty 15.2.2019 klo 15.05