Harmaan jäteveden puhdistamo aWater Grey Air

Valmistaja

Harmaan jäteveden puhdistamo aWater Grey Air
Harmaan jäteveden puhdistamo aWater Grey Air © YIP Oy

YIP Ympäristöinsinööripalvelut Oy
Kontiontie 55
11120 RIIHIMÄKI
www.yip.fi
Puh 040-5895123

Puhdistamo lyhyesti

aWater -harmaavesipuhdistamo on tarkoitettu harmaiden kotitalousjätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. aWater - harmaavesipuhdistamo voidaan asentaa olemassa oleviin hyväkuntoisiin ja 2- tai 3-osastoisiin saostussäiliöihin tai paikallaan rakennettaviin uusiin säiliöihin. Mitoitus voi olla yhdestä henkilöstä alkaen ja mitoituksen määrittelee saostussäiliöiden prosessitilavuus. Puhdistamo voidaan mitoittaa lisäilmastuksella ja kemikaalisaostuksella myös käsittelemään kuivakäymälän virtsa.

CE-merkintä

aWater -harmaavesipuhdistamo on harmaan jäteveden käsittelylaite, eikä kuulu minkään harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan, joten CE-merkintää ei edellytetä. CE-merkintää ei edellytetä myöskään mikäli myös virtsajae johdetaan puhdistamoon, koska kyse on ns. retrofit -puhdistamosta jotka eivät kuulu minkään harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia aWater -harmaavesipuhdistamon toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Puhdistamon soveltuvuudessa olemassa oleviin säiliöihin tulee käyttää valmistajan sivustolla olevia ohjeita.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

aWater -harmaavesipuhdistamolla saneerataan olemassa olevat, hyväkuntoiset saostussäiliöt jatkuvatoimiseksi biologiseksi puhdistamoksi. Jätevedet virtaavat painovoimaisesti saostussäiliöiden kautta, joihin lisätään ilmastusosasto. Käsiteltäessä myös virtsaa tulee lisätä toinen ilmastusvaihe ja kemikaaliannostus. Puhdistusprosessissa viipymä huomioiden jätevettä ilmastetaan jaksoissa, joiden väleissä on laskeutusvaiheita 2 kertaa vuorokaudessa, ns. hapettomia vaiheita. Viimeinen säiliö toimii hapettomana laskeutus- ja viivytyskaivona. Käsitelty jätevesi virtaa painovoimaisesti purkuputkeen. Lietettä poistetaan ajoittain säiliöistä.

Jäteveden orgaanista kuormaa vähennetään biologisesti hajottamalla. Jäteveden typpikuormitusta vähennetään nitrifikaatio ja denitrifikaatio -prosesseilla. Virtsan fosforia saostetaan kemiallisesti.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • jätevesien johtaminen 1. saostussäiliöön, jossa jaksottainen ilmastus
 • (käsiteltäessä myös virtsaa prosessitilavuuden on oltava suurempi ja fosforia saostetaan kemikaalilla)
 • selkeytysvaihe viimeisessä saostussäiliössä, jossa T-haara purkuputkeen
 • käsitellyn jäteveden johtaminen purkuputkeen

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

aWater –harmaavesipuhdistamon asennukseen on muutama sovellusvaihtoehto, riippuen olemassa olevista saostussäiliöistä. Laitesuoja, jonka sisällä on kompressori, tulee joko maan pinnalle säiliöiden viereen, maahan säiliöiden viereen tai huoltoluukusta laskettuna säiliöiden sisäpuolelle ja ohjausyksikkö tulee ulkopuolelle seinään tai sähkötolppaan. Laitesuojaan asennetaan tarvittaessa myös kemikaalisäiliö ja sen annostelulaitteisto tai myös ohjausyksikkö, jolloin valitaan isompi laitesuoja. Puhdistamolaitteet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ja mahdolliset järjestelmän säiliöiden saneeraukset suoritetaan suunnittelijan ohjeiden ja piirustusten mukaisesti.

 • Puhdistamo voidaan mitoittaa asukasmäärille 2-10 henkeä, riippuen käytettävästä säiliötilavuudesta.
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliitännän.
 • Laitesuoja asennetaan maanpinnalle puhdistamon viereen tai vaihtoehtoisesti maahan tai huoltokaivoon.
 • Lämpöeristys on tapauskohtainen.
 • Tarvittaessa viimeisestä säiliöosaa voidaan käyttää myös näytteenottoon.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Laitteiden toiminta on hyvä tarkistaa esimerkiksi kerran viikossa (ilmastuksen toiminta). Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Sähkönkulutus on n 385 kWh/v.
 • Lietettä poistetaan tarpeen mukaan, valmistajan ohjeiden mukaan kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.
Julkaistu 12.3.2018 klo 13.27, päivitetty 15.2.2019 klo 12.54