Harmaan jäteveden puhdistamo BioRami

Valmistaja

BioRami1000_kuva
BioRami 1000 -puhdistamo © Wavin-Labko Oy

Wavin Finland Oy
Labkotie 1, 36240 Kangasala
www.wavin.fi
www.jatevedet.fi
Puh. 020 1285 200

Puhdistamo lyhyesti

BioRami–puhdistamot ovat tarkoitettu harmaiden jätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asunnoilla ja vakituisessa asutuksessa. BioRami 1000 soveltuu mitoitusvirtaamansa 1000 l/vrk puolesta vakituisen asutuksen kohteisiin. Tuoteperheessä on neljä erikokoista puhdistamoa.

BioRami-puhdistamot ovat biologisia pienpuhdistamoja, jotka toimivat aktiivisen biofilmin periaatteella. BioRami-puhdistamo koostuu maahan asennettavasta säiliöstä, jota edeltää saostussäiliö. Lietteen tyhjennys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa.  BioRami-puhdistamo on saatavilla myös saneerauspakettina. Tällöin hyödynnetään olemassa olevia saostussäiliöitä, mikäli ne ovat hyväkuntoisia ja sopivan kokoisia. Tuoteperheen pienin puhdistamo ei tarvitse saostussäiliötä.

CE-merkintä

BioRami -puhdistamot kuuluvat harmaavesipuhdistamoihin, joiden toimivuuden testaukseen ei ole olemassa CE-testausstandardia eikä CE-merkintää tarvita.

Puhdistamon toimivuus

BioRami-puhdistamon toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa. Tutkimukset ovat linkitettynä täällä.

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Puhdistamo BioRami toimii jatkuvalla virtaamalla.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • jäteveden käsittely saostussäiliössä
 • jätevesien käsittely aktiivisilla biofilmillä
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen

Puhdistamon toimintaa perustuu aktiiviseen biofilmiin. Biofilmi syntyy mikrobisäkkien pinnalle, kun jätevesi jaetaan tasaisesti jakajalta biosäkeille. Mikrobit käyttävät hyväkseen jäteveden sisältämiä ravinteita. Jätevesi johdetaan vain BioRami 300-puhdistamoon ilman saostussäiliökäsittelyä.

Tuoteperheen puhdistamot ovat seuraavat:

 • BioRami 300 saunan pesuvesille: kapasiteetti max. 300 l/vrk, ei tarvitse saostussäiliötä
 • BioRami 500 kesämökkien pesu ja tiskivesille: kapasiteetti max. 500 l/vrk
 • BioRami 600 ympärivuotisesti  asuttujen vapaa-ajan asunnoille ja omakotitaloille: kapasiteetti max. 600 l/vrk, henkilömäärä 1-5,
 • BioRami 1000 omakotitaloille: kapasiteetti max. 1000 l/vrk, henkilömäärä 1-8

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

Voidaan asentaa maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • BioRami 1000 puhdistamon mitoitusvirtaama on 1000 l/vrk
 • BioRami 1000 puhdistamon mitat ovat: leveys 1090 mm, pituus 1940 mm, korkeus 2200 mm
 • Max. asennussyvyys 1000mm (erillisen huoltokaivon jatko-osan kanssa)
 • Puhdistamot eivät tarvitse sähköliitäntää.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

 • Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.
 • Jos jakoallas tulvii yli tai vetää huonosti, jakoallas nostetaan ylös kahvasta. Jakolevy poistetaan ja suodatinmassa pestään. Jakoallas ja jakolevyn raot huuhdellaan auki rasvasta lämpimällä vedellä. Suodatinmassa laitetaan takaisin jakoaltaaseen jakolevyn muotoisena kasana. Jakoallas lasketaan takaisin paikoilleen. Kouru asennetaan tuloviemärin alle.
 • Saostussäiliö ja jakoallas tyhjennetään loka-autolla vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan.
 • Jos saostussäiliön tyhjennys on unohtunut ja sakkaa ja rasvaa on päässyt runsaasti biosäkkeihin, biosäkit huuhdellaan puhtaaksi lämpimällä vedellä.
Julkaistu 12.2.2014 klo 14.36, päivitetty 15.3.2019 klo 15.11