Harmaan jäteveden biosuodatin Willa

 

Valmistaja

Willa_kuva
Willa-puhdistamo © Konva-Center Oy

Ab Konva-Center Oy
64140 Tiukka
www.konva-center.com
Puh. 0400 563 636

Puhdistamo lyhyesti

Willa -puhdistamo on tarkoitettu harmaiden jätevesien käsittelyyn vapaa-ajan asutuksessa. Willa soveltuu vain harmaiden jätevesien kuten pesutiloista, saunasta, keittiöstä, pyykinpesusta ja siivouksesta muodostuvien jätevesien käsittelyyn. Käymäläjätevesiä ei Willaan pidä johtaa. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta Willa-puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyn.

Willa on jatkuvatoiminen biologinen puhdistamo. Willa -puhdistamo asennetaan joko maanpinnan ylä- tai alapuolelle. Suodatinpussi kestää vapaa-ajan käytössä yhden kauden ja omakotitaloissa vaihtoväli on 2-3 kertaa vuodessa.

CE-merkintä

Willa -puhdistamot kuuluvat harmaavesipuhdistamoihin, joiden toimivuuden testaukseen ei ole olemassa CE-testausstandardia eikä CE-merkintää tarvita.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia Willa-puhdistamon toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

 

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Puhdistamo Willa toimii jatkuvalla virtaamalla. Harmaita jätevesiä ei tarvitse esiselkeyttää saostussäiliössä ennen puhdistamoon johtamista.

Willa_poikkileikkaus
Willa, poikkileikkaus © Konva-Center Oy

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • harmaan jäteveden johtaminen puhdistamoon
 • jäteveden suodattaminen suodatinmassan läpi
 • fosforinpoistoa tehostettaessa jäteveden johtaminen fosforisuodattimen läpi
 • puhdistetun jäteveden johtaminen näytteenottokaivon kautta purkuputkeen.

Willa on biologinen suodatin, joka on ensisijaisesti tarkoitettu loma-asuntojen harmaiden jätevesien käsittelyyn, mutta se voidaan tapauskohtaisesti asentaa myös vakinaisen asunnon harmaiden jätevesien käsittelyyn.

Jätevedet johdetaan Willan tuloputken ja jakolaitteen kautta suodattimen yläosaan, mistä se suodattuu alaspäin. Suodattunut jätevesi kerätään lähtöputkeen ja johdetaan purkupaikkaan. Suodatinmateriaalina on erikoisvalmisteinen purumassa, joka asennetaan valmiissa pusseissa suodattimeen. Jos pistekuormitus on suuri, asennetaan purumassan yläpuolelle puskuriallas. Jos halutaan tehostaa fosforinpoistoa, voidaan puhdistamon alaosaan asentaa fosforisuodatin.

Willa vähentää jäteveden orgaanista ainetta biologisesti hajottamalla ja suodattamalla. Fosforinpoistoa voidaan tehostaa puhdistamon pohjalle laitettavalla suodatinmateriaalilla, esim. Nordkalk Filtra P-massaa.

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

Voidaan asentaa joko maanpinnan ylä- tai alapuolelle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • puhdistamo on tarkoitettu 1-5 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama maksimi on 750 l/vrk
 • puhdistamon mitat ovat: korkeus 123 cm, halkaisija 60 cm
 • paino 45 kg
 • puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää
 • puhdistamo toimii ilman kemikaaleja
 • Talvikäytössä olevaan suodattimeen laitevalmistaja suosittelee sisääntuloputkeen tai suodattimen pintaan asennettavaa lämpökaapelia jolloin sähköliitäntä on välttämätön.
 • Puhdistamon tulo- ja lähtöputken välinen korkeusero on 865 mm. Jätevedet johdetaan Willa –puhdistamoon viettoviemärillä, mutta tarvittaessa jätevedet voidaan pumpata.
 • Puhdistamon tilantarve on alle 1 m2 ja laitteen voi asentaa myös maan päälle kohteissa missä on vaikeaa tai mahdotonta kaivaa.
 • Maanpinnan alapuolelle asennettaessa käsitelty jätevedet voidaan imeyttää näytteenottokaivosta suoraan maahan. Maahan imeytystä suunniteltaessa on varmistettava, että paikka ja maaperä ovat imeytykseen sopivat.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

 • Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.
 • Suodatinmateriaali on vaihdettava noin 15 m3 välein, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Uudet suodatinmateriaalit tilataan laitevalmistajalta.
 • Puupurusuodatinmateriaali voidaan polttaa tai kompostoida.
Julkaistu 12.9.2013 klo 12.38, päivitetty 15.2.2019 klo 13.10