Harmaan jäteveden biosuodatin RAITA BioBox

Valmistaja

RAITABioBox_kuva
BioBox XL © RAITA

Raita Environment
Ankkuritie 2, FI-21590 Karuna
https://raita.com/
Puh. 0400 912 111

Puhdistamo lyhyesti

BioBox on biologinen puhdistamo joka on tarkoitettu harmaiden jätevesien käsittelyyn. Se soveltuu erityisesti saunoihin, kesämökeille, loma-asuntoihin joissa tarvitaan pienikokoinen puhdistamo. BioBox XL mitoitusvirtaama on 600 l/vrk ja se soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyn.

BioBox soveltuu vain harmaiden jätevesien, kuten pesutiloista, saunasta ja keittiöstä muodostuvien jätevesien, käsittelyyn. Käymäläjätevesiä ei BioBox-puhdistamoihin pidä johtaa, konepesuvesiä ainoastaan BioBox XL  malliin.

BioBox-puhdistamo on jatkuvatoiminen harmaavesisuodatin, joka perustuu biologiseen mikrobitoimintaan. BioBox-puhdistamo asennetaan maahan. Suodatinelementit puhdistetaan tarvittaessa kerran 1-2 vuodessa.

CE-merkintä

BioBox -puhdistamot kuuluvat harmaavesipuhdistamoihin, joiden toimivuuden testaukseen ei ole olemassa CE-testausstandardia eikä CE-merkintää tarvita.

Puhdistamon toimivuus

BioBox-puhdistamoiden toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa. Tutkimukset ovat linkitettynä täällä.

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

BioBox-puhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Puhdistus perustuu biologiseen mikrobitoimintaan joka tapahtuu suodatinelementeissä, sekä kiintoaineen suodattumiseen. Elementtejä on kolmea eri tiheyttä (290, 350, 450 m2/m3). Elementeissä olevat mikrobit poistavat orgaanista ainesta biologisesti. Elementtien suuri pinta-alan ja hyvä ilmankierto tehostavat puhdistusta.

Puhdistettu vesi voidaan johtaa ojaan, kivipesään tai suodattaa maahan. Lisätarvikkeena on SM 150 suodatuslevy (100 cm x 120 cm x 4 cm) sekä RAITA biomoduuli, joilla voidaan rakentaa jälkisuodatus.

Raita_BioBox_poikkileikkaus2
BioBox XL, sisäkuva © RAITA

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • jäteveden johtaminen prosessisäiliöön
 • jäteveden suodattaminen suodatinkerrosten läpi
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen

Sellaisenaan BioBox mallit soveltuvat  vähäisten pesuvesien (300-600 l / vrk:ssa - 30-75 l / h:ssa) käsittelyyn. Kapasiteettia voidaan nostaa esikäsittelemällä jätevesi saostuskaivolla (esim. 400 l saostuskaivo nostaa BioBox XL:n kapasiteetit 75 l:sta 125 l / h ) tai jatkokäsittelemällä jätevesi RAITA biomoduuleilla (esim. 2 kpl biomoduulia nostaa BioiBox XL:n kapasiteetit 75 l:sta 125 l / h). On mahdollista myös asentaa kaksi tai useampia BioBox yksikköä rinnan (esim kahden BioBox XL:n kapasiteetti on
150 l/ h:ssa, 1200 l / vrk:ssa).

Suodatinelementit nostetaan ylös ja puhdistetaan tarvittaessa (kerran 1-2 vuodessa) harjaamalla kuivuneet levyt tai pesemällä painepesurilla. Elementeistä puhdistettava jäte kompostoidaan tai toimitetaan jätehuoltoon.

Tuoteperheen puhdistamot ovat seuraavat:

 • BioBox M: kapasiteetti max. 400 l/vrk (50 l/h)
 • BioBox L: kapasiteetti max. 400 l/vrk (50 l/h)
 • BioBox XL: kapasiteetti max. 600 l/vrk (75 l/h)
 • BioBox Sauna: kapasiteetti max. 300 l/vrk (30 l/h)

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

Voidaan asentaa maahan. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • BioBox XL puhdistamo on tarkoitettu 1-5 asukkaalle ja mitoitusvirtaama on mallissa max. 600 l/vrk
 • Puhdistamon BioBox XL mitat ovat: leveys 710mm, pituus 820 mm, korkeus 750 mm
 • Puhdistamon BioBox XL paino on 23/(30) kg
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen, kesäkäytössä lämpöeristystä ei tarvita.
 • Jätevedet voidaan johtaa puhdistamoon viettoviemärillä tai pumppaamalla.
 • Puhdistettu vesi voidaan johtaa ojaan, kivipesään tai suodattaa maahan. Valikoimassa on SM 150 suodatuslevy (100 cm x 120 cm x 4 cm) tai RAITA biomoduuli joilla pieni jälkisuodatus on rakennettavissa. RAITA biomoduulia käytetään erityisesti kun maaperä ei sovellu imeytykseen (kallioinen tai savinen maaperä, lyhyt välimatka vesistöön).

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

 • Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.
 • Suodatinelementit nostetaan ylös ja puhdistetaan harjaamalla suotimien biokasvusto kompostiin tai muuten puhdistamalla suotimet noin kerran vuodessa.
Julkaistu 12.9.2013 klo 12.44, päivitetty 15.2.2019 klo 13.09