Harmaan jäteveden biosuodatin IISI H6 ja H12

Valmistaja

Harmaan jäteveden biosuodatin IISI H6
Biosuodatin IISI H6 @ Greenrock         

Green Rock
PL 1000, 65301 Vaasa
Puh. 040 841 9100
www.greenrock.fi

Puhdistamo lyhyesti

IISI H6-puhdistamo on tarkoitettu harmaan jäteveden käsittelyyn ympärivuotisessa käytössä. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta IISI H6-puhdistamo sopii omakotikiinteistöihin ja vapaa-ajan asuntoihin joissa on erillisviemäröinti 1--6 hengen harmaiden jätevesien puhdistukseen. Saman tuoteperheen puhdistamo IISI H12 on tarkoitettu 7-12 hengen harmaiden jätevesien käsittelyyn.

CE-merkintä

IISI H6- ja H12-puhdistamot kuuluvat harmaavesipuhdistamoihin, joiden toimivuuden testaukseen ei ole olemassa CE-testausstandardia eikä CE-merkintää tarvita.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia IISI H6- ja H12-puhdistamojen toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

IISI H6- ja H12-puhdistamot toimivat jatkuvalla virtaamalla. Puhdistusprosessi perustuu biofilmiin, jota kasvaa kantoainekiekkojen pinnalle ja joiden lävitse vesi johdetaan painovoiman avulla. Jätevesien orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Biologista osastoa edeltää saostusosasto, jossa rasvaa ja kiintoainetta erotetaan mekaanisesti laskeuttamalla ja selkeyttämällä. Seuraavaksi vesi virtaa osastoon jossa sijaitsee kantoainekiekot ja jossa vettä ilmastetaan koneellisesti ja jossa biologinen toiminta tapahtuu. Lopuksi jätevesi selkeytetään.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • Jäteveden johtaminen saostusosaan
 • Jäteveden johtaminen kantoainekikkoja sisältävään osastoon jossa ilmastin
 • Jäteveden johtaminen selkeytin-osastoon
 • Ohjauskeskus

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

Puhdistamo asennetaan maan sisälle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamon H6 mitoitusvirtaama on 750 l/vrk. Puhdistamo soveltuu 1---6 hengen harmaiden jätevesien käsittelyyn. Puhdistamon H12 mitoitusvirtaama on 1500 l/vrk ja se soveltuu 7-12 hengen harmaiden jätevesien käsittelyyn.
 • Tulo ja poistoputken korkeusero on 5 cm (H6) ja 10 cm (H12).
 • Puhdistamon prosessisäiliön halkaisija on 1650 mm ja korkeus 2432 mm. H12 puhdistamossa prosessisäiliötä edeltää samankokoinen selkeytyssäiliö.
 • Puhdistamo painaa 215 kg (H6) ja 170+215 kg (H12)
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliittymän.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostusosasto tyhjennetään rasvasta ja kiintoaineesta
 • Biologisesta osastosta poistetaan pohjalle laskeutunut sakka ja biomassa
 • Kantoainekiekkoja ei tule harjata puhtaaksi, sillä biofilmiä tarvitaan puhdistamon toimintaan. Mikäli kantoainekiekoissa on runsaasti lietettä, niitä voi huuhdella varovasti.
 • Huollon jälkeen puhdistamo täytetään puhtaalla vedellä huolto-ohjeiden mukaisesti.
 • Valmistaja suosittelee huoltotiheydeksi 1-2 kertaa vuodesta riippuen käyttöasteesta.

 

Julkaistu 16.1.2019 klo 12.47, päivitetty 15.2.2019 klo 12.57