Harmaan jäteveden biosuodatin IISI H2

Valmistaja

IISI H2
Harmaavesipuhdistamo IISI H2 @ Green Rock

Green Rock
PL 1000, 65301 Vaasa
Puh. 040 841 9100
www.greenrock.fi

Puhdistamo lyhyesti

IISI H2-puhdistamo on tarkoitettu harmaan jäteveden käsittelyyn kesä- ja talvikäytössä. Mitoitusvirtaamansa 300 l/vrk puolesta IISI H2-puhdistamo sopii esim. mökki- tai rantasaunojen 1-3 hengen harmaiden jätevesien puhdistukseen, myös kun kohteessa on kesäpumpulla pumpattua paineellista käyttövettä.

CE-merkintä

IISI H2-puhdistamo kuuluu harmaavesipuhdistamoihin, joiden toimivuuden testaukseen ei ole olemassa CE-testausstandardia eikä CE-merkintää tarvita.

Puhdistamon toimivuus

Toistaiseksi Suomen ympäristökeskuksen tiedossa ei ole puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia IISI H2-puhdistamon toimivuudesta tavanomaisissa käyttökohteissa.

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

IISI H2-puhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Puhdistusprosessi perustuu biofilmiin, jota kasvaa kantoainekiekkojen pinnalle ja joiden lävitse vesi johdetaan painovoiman avulla. Jätevesien orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Suodatinsäiliössä on sisäänrakennettu saostussäiliö, jossa rasvaa ja kiintoainetta erotetaan mekaanisesti laskeuttamalla ja selkeyttämällä. Säiliön rakenne poikkeaa IISI H4-puhdistamon rakenteesta. Fosforinpoistoa voidaan tarvittaessa tehostaa alumiinisulfaattia sisältävällä kiekolla (IISI Cleanwater) joka asetetaan saostussäiliöön.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • Jäteveden johtaminen säiliön saostusosaan
 • Jäteveden johtaminen suolukkomateriaalin läpi, kantoainekiekkoja sisältävään säiliöosaan
 • Jäteveden johtaminen purkuputkeen

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

Puhdistamo asennetaan maan sisälle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamon mitoitusvirtaama on 300 l/vrk. Puhdistamo soveltuu 1---3 hengen mökkisaunojen harmaiden jätevesien käsittelyyn.
 • Puhdistamon halkaisija on 1140 mm ja korkeus 1470 mm.
 • Tulo ja poistoputken korkeusero on 30cm
 • Suodatinsäiliön paino on 40 kg.
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää.
 • Lämpöeristys maanpinnan suuntaisella laatalla, paksuus pakkasolosuhteiden mukaan niin että jäätymistä ei pääse tapahtumaan. Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. 

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostus osa nostetaan pois säilistä ja tyhjennetään rasvasta ja kiintoaineesta
 • Suodattimessa oleva solukkomateriaali nostetaan pois ja huuhdellaan.
 • Säiliön pohjalla olevia kantoainekiekkoja ei tule harjata puhtaaksi, sillä biofilmiä tarvitaan puhdistamon toimintaan. Mikäli lietettä on runsaasti, kiekot voi nostaa ämpärillä pois säiliöstä ja niitä voi huuhdella varovasti.
 • Huollon jälkeen puhdistamo kootaan valmistajan huolto-ohjeiden mukaisesti.
 • Valmistaja suosittelee huoltotiheydeksi 1-2 kertaa vuodesta riippuen käyttöasteesta.

 

Julkaistu 4.12.2018 klo 14.09, päivitetty 15.2.2019 klo 12.56

Aihealue: