Harmaan jäteveden biosuodatin Biojussi MAXI

Valmistaja

Biojussi MAXI
Biojussi MAXI © Biojussi

Biojussi
Väkiparrantie 25, 38200 Sastamala
www.biojussi.fi/
Puh. 0500-764 145

Puhdistamo lyhyesti

Biojussi MAXI-puhdistamo on tarkoitettu harmaan jäteveden käsittelyyn kesä- tai ympärivuotisessa käytössä. Mitoitusvirtaamansa 750 l/vrk puolesta Biojussi MAXI-puhdistamo sopii omakotikiinteistöihin ja vapaa-ajan asuntoihin joissa on erillisviemäröinti 1--5 hengen harmaiden jätevesien puhdistukseen.

CE-merkintä

Biojussi MAXI-puhdistamo kuuluu harmaavesipuhdistamoihin, joiden toimivuuden testaukseen ei ole olemassa CE-testausstandardia eikä CE-merkintää tarvita.

Puhdistamon toimivuus

Biojussi MAXI-harmaavesipuhdistamon toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa. Tutkimukset löytyvät sivulta: Laitepuhdistamoja harmaille jätevesille.

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Biojussi MAXI-puhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla. Saostusosastossa rasvaa ja kiintoainetta erotetaan mekaanisesti laskeuttamalla ja selkeyttämällä. Selkeytyksen jälkeen vesi virtaa osastoon jossa sijaitsee biomoduulit eli kantoainekennot ja jossa vettä ilmastetaan koneellisesti. Jätevesi poistetaan ilmastussäiliön pohjalta purkuun. Puhdistusprosessi perustuu biofilmiin, jota kasvaa kantoainekennojen pinnalle ja joiden lävitse vesi johdetaan painovoiman avulla. Jätevesien orgaanista kuormitusta vähennetään biologisesti hajottamalla. Prosessin jälkeen voidaan lisätä kalkkikaivo, jossa kalkki hygienisoi jätevettä.

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • Jäteveden johtaminen saostusosaan
 • Jäteveden johtaminen kantoainekikkoja sisältävään osastoon jossa ilmastin
 • Jäteveden purkaminen ilmastusosan pohjalta
 • (Kalkkikaivo, valinnainen jäteveden hygienisointiin)

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

Puhdistamo asennetaan maan sisälle. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamon mitoitusvirtaama on 750 l/vrk. Puhdistamo soveltuu 1-5 hengen harmaiden jätevesien käsittelyyn.
 • Tulo ja poistoputken korkeusero on 100 mm
 • Puhdistamon halkaisija on 1200 mm ja korkeus 1900 mm.
 • Puhdistamo painaa 160 kg
 • Puhdistamo tarvitsee sähköliittymän.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Saostusosasto tyhjennetään rasvasta ja kiintoaineesta kerran vuodessa.
 • Ilmastussäiliöstä poistetaan lietettä 5 vuoden välein loka-autolla. Mikäli biomoduulit ovat kasvaneet tukkoon, niin voi puhdistaa esim. painepesurilla.
 • Jos järjestelmään on lisätty kalkkikaivo, niin huoltotoimenpiteisiin kuuluu myös kalkin vaihto kerran kahdessa vuodessa, riippuen käsitellyn veden määrästä ja likaisuudesta. Massa siirretään umpisäiliöön, kompostin jatkeeksi tai lannoitteeksi nurmikolle.

 

Julkaistu 17.1.2019 klo 9.57, päivitetty 13.11.2020 klo 12.41