Harmaan jäteveden biosuodatin Biojussi

Sako-Jussi puhdistamo
Biojussi -puhdistamo © Biojussi

Valmistaja

Biojussi
Väkiparrantie 25, 38200 Sastamala
www.biojussi.fi/
Puh. 0500-764 145

Puhdistamo lyhyesti

Harmaavesisuodatin Biojussi (aiempi tuotenimi Sako-Jussi) on tarkoitettu harmaiden jätevesien käsittelyyn. Tuoteperheeseen kuuluvat Biojussi Sauna, Biojussi Kantovesi, Biojussi Mökki ja Biojussi Huvila, jotka koostuvat moduuleista ja joiden mitoitusvirtaamat ovat erilaiset.

Biojussi-puhdistamot ovat jatkuvatoimisia harmaavesisuodattimia. Puhdistamot koostuvat maahan tai maan päälle asennettavasta säiliöstä tai säiliöistä, joissa on lietepussi ja osassa kalkkipussi. Lietteen tyhjennys tulee tehdä vähintään kerran vuodessa.

CE-merkintä

Biojussi -puhdistamot kuuluvat harmaavesipuhdistamoihin, joiden toimivuuden testaukseen ei ole olemassa CE-testausstandardia eikä CE-merkintää tarvita.

Puhdistamon toimivuus

Biojussi -puhdistamon toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa. Tutkimukset ovat linkitettynä täällä.

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Biojussi-puhdistamot toimivat jatkuvalla virtaamalla. Jätevesi virtaa painovoimaisesti laitteiston läpi.

Sako-Jussi_sisäkuva
Sako-Jussi-sakokaivo © Termosuoja

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • Jäteveden johtaminen sakosäiliön lietepussiin (virtaussuunta ylhäältä alas)
 • (jäteveden johtaminen toiseen sakosäiliöön tai kalkkisuodattimeen)
 • Jätevesien purkaminen maastoon T-haaran kautta

Biojussi-tuoteperheen puhdistamot koostuvat kahden erityyppisen moduulin, Biojussi-sakokaivon ja kalkkisuodatinkaivon, kombinaatioista. Biojussi on polyeteenisäiliö, jossa on lietteen suodatinpussi. Suodatinpussi on pestävä nailonpussi, joka suodattaa jätevedestä kiintoainetta. kalkkisuodatinkaivo on samankokoinen säiliö, jossa on hiekkapussi (sis. salaojahiekkaa, 3-8mm) ja kalkkipussi (sis. kalkkimassaa).

Tuoteperheen puhdistamot ovat seuraavat:

 • Biojussi Sauna: 1 kpl Biojussi, mitoitusvirtaama 500l/vrk
 • Biojussi Kantovesi: 1 kpl Biojussi ja 1 kpl kalkkisuodatinkaivo, mitoitusvirtaama 300 l/vrk
 • Biojussi Mökki: 1 kpl Biojussi ja 1kpl kalkkisuodatinkaivo, mitoitusvirtaama 600l/vrk
 • Biojussi Huvila: 2 kpl Biojussi ja 1kpl kalkkisuodatinkaivo, mitoitusvirtaama 600l/vrk

Tuotteet soveltuvat erityyppisiin käyttökohteisiin. Biojussi Mökki–puhdistamon voi asentaa myös 1500 litran saostussäiliön jälkeen. Tällöin saostussäiliö tasaa jäteveden virtauspiikkejä.

Jätevesistä aiheutuvaa orgaanista kuormitusta vähennetään poistamalla kiintoainetta lietepussin avulla. Suodatinmoduulin hiekka toimii biologisena suodattimena. Kalkkimassana käytetään Nordkalkin Filtra P-massaa. Kalkkimassa nostaa pH:n 12:ta, jolloin mikrobeja poistuu jätevedestä.

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

Puhdistamo voidaan asentaa maahan, maan päälle tai sisätiloihin. Maan alle asennettaessa käytetään 40cm tai 65cm korotuspalaa. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamot on tarkoitettu 1-5 asukkaalle ja mitoitusvirtaamat ovat 300-600 l/vrk.
 • Yhden säiliön koko on: halkaisija=55cm, korkeus=65cm tai 105 cm
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää.
 • Lämpöeristyksen tarve on tapauskohtainen. Kesäkäytössä puhdistamoa ei tarvitse eristää, jos se tyhjennetään syksyllä vedestä ja kiintoaineesta. Ympärisvuotinen käyttö on mahdollista 105 cm korkealla säiliöllä joka eristetään. Ympärivuotinen käyttö on mahdollista myös maan alle asennettuun eristettyyn Termosuoja-säiliöön asennettuna.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Puhdistamon toimintaa tulee tarkkailla säännöllisesti esimerkiksi kerran viikossa katsomalla säiliöiden sisään. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.

 • Lietettä poistetaan vähintään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Lietepussin sisältö tyhjennetään kompostiin ja pussin voi pestä ja käyttää uudelleen, rikkoutunut pussi tulee korvata uudella.
 • Kalkkisuodatinkaivon hiekka ja kalkkimassa tulee tarkistaa kerran vuodessa ja vaihtaa tarvittaessa. Kalkkimassa tulee vaihtaa, mikäli veden pH on <9. Käytetty hiekka ja kalkkimassa voidaan käyttää esim. viherrakentamisessa.
Julkaistu 21.10.2013 klo 14.11, päivitetty 15.2.2019 klo 13.00