Biolan Harmaavesisuodatin

Valmistaja

Biolan125_kuva
Biolan 125-puhdistamo © Biolan

Biolan Oy
PL 2, 27501 Kauttua
www.biolan.fi
(02) 5491 600

Puhdistamo lyhyesti

Biolan Harmaavesisuodatin 125-puhdistamo on tarkoitettu harmaiden jätevesien käsittelyyn ympärivuotisessa asutuksessa. Mitoitusvirtaamansa 500 l/vrk puolesta Biolan Harmaavesisuodatin 125-puhdistamo soveltuu 1-5 asukkaan harmaiden jätevesien käsittelyn.

Biolan Harmaavesisuodattimet ovat biologisia suodattimia, jotka on tarkoitettu harmaiden jätevesien käsittelyyn koosta riippuen loma-asunnoissa tai vakituisessa asunnossa. Puhdistamo voidaan asentaa ulos maan päälle tai sisätiloihin. Suodatinmateriaali vaihdetaan noin 100 käyttövuorokauden välein. Käytetyt suodatinmateriaali voidaan kompostoida.

CE-merkintä

Biolan Harmaavesisuodattimet kuuluvat harmaavesipuhdistamoihin, joiden toimivuuden testaukseen ei ole olemassa CE-testausstandardia eikä CE-merkintää tarvita.

Puhdistamon toimivuus

Biolan Harmaavesisuodatin 125-puhdistamon toimivuudesta on puolueettomien tahojen tekemiä tutkimus- ja seurantatuloksia tavanomaisissa käyttökohteissa. Tutkimukset ovat linkitettynä täällä.

Pätevän suunnittelijan tehtävänä on valita kohteen jätevedenkäsittelyyn soveltuva menetelmä. Jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja valinnassa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa.

Puhdistamon toimivuuden edellytyksenä on, että puhdistamo on asennettu oikein, ja sitä käytetään ja huolletaan valmistajan ohjeiden mukaan. Yksittäisen käyttökohteen puhdistustulos riippuu aina paikallisista olosuhteista, kuten jäteveden määrästä, laadusta ja lämpötilasta, sekä niiden vaihteluista.

Jätevesien käsittelyn periaatteet ja vaiheet

Biolan Harmaavesisuodatin puhdistamo toimii jatkuvalla virtaamalla.

Biolan125_kuva_sisä
Suodattimen rakenne © Biolan

Jätevesien käsittelyjärjestelmään kuuluvat seuraavat osat:

 • harmaan jäteveden johtaminen puhdistamoon
 • jäteveden suodattaminen Biolan Harmaavesisuodattimen suodatinkerrosten läpi
 • puhdistetun jäteveden johtaminen purkuputkeen.

Biolan Harmaavesisuodatin 125 on biologinen suodatin, joka on tarkoitettu harmaiden jätevesien käsittelyyn ensisijaisesti loma-asunnoissa. Puhdistamon sisällä on kymmenen suodatinmateriaalilla täytettyä suodatinlaatikkoa. Suodatinmateriaalina on lampisirppisammal. Jätevesi johdetaan ensin ylimpään laatikkoon, josta se painovoimaisesti siirtyy aina tasolta alemmalle. Puhdistettava jätevesi virtaa horisontaalisesti laatikoissa olevan suodatinmateriaalin läpi.

Biolan Harmaavesisuodattimessa jäteveden orgaanista ainetta vähennetään biologisesti hajottamalla. Fosforia sidotaan suodatinmateriaaliin. Typen väheneminen perustuu biomassaan sitoutumiseen.

Tuoteperheen puhdistamot ovat seuraavat:

 • Biolan Harmaavesisuodatin 125: mitoitusvirtaama noin 500 l/vrk
 • Biolan Harmaavesisuodatin 70: mitoitusvirtaama noin 500 l/vrk
 • Harmaavesisuodatin light: mitoitusvirtaama noin 300 l/vrk
 • Biolan Saunasuodatin: mitoitusvirtaama noin 250 l/vrk

Tietoa puhdistamon rakenteesta ja asennuksesta

Puhdistamo voidaan asentaa ulos maan päälle tai sisätiloihin, esimerkiksi kellariin. Puhdistamo on asennettava laitetoimittajan ja suunnittelijan ohjeiden, piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

 • Puhdistamo on tarkoitettu 1-5 asukkaalle ja sen mitoitusvirtaama on noin 500 l/vrk
 • Puhdistamon mitat ovat: leveys 600 mm pituus 1000 mm, korkeus 1230 mm
 • paino 75 kg
 • Puhdistamo ei tarvitse sähköliitäntää kesäaikaiseen käyttöön, mutta se voidaan asentaa myös ympärivuotiseen käyttöön. Talvikäyttöä varten suodattimeen on asennettava lisävarusteena toimitettava lämpökaapeli tai laite on sijoitettava tilaan, jonka lämpötila on nollan yläpuolella.

Tietoa puhdistamon käytöstä ja huollosta

 • Puhdistamon hyvän toiminnan edellytyksenä on säännöllinen seuranta. Poikkeavan toiminnan (mm. hajun, värin, äänen, virtausten) syyt tulee selvittää ja virhetoiminta korjata.
 • Suodatinmateriaali vaihdetaan noin 100 käyttövuorokauden välein. Jos kiinteistöä käytetään noin 3 kk vuodessa, vaihdetaan suodatinmateriaali kerran vuodessa. Käytetyt suodatinmateriaali voidaan kompostoida.
 • Puhdistamon toimitukseen kuuluu valmiiksi laatikoihin asennettu suodatinmateriaali. Uudet suodatinmateriaalit tilataan laitevalmistajalta.
 • Biolan Harmaavesisuodatin 125 soveltuu vain harmaiden jätevesien kuten pesutiloista, saunasta, keittiöstä, pyykinpesusta ja siivouksesta muodostuvien jätevesien käsittelyyn. Käymäläjätevesiä ei Biolan Harmaavesisuodattimeen pidä johtaa.
 • Jätevesiä ei tarvitse käsitellä saostussäiliössä tai -kaivossa ennen puhdistamoon johtamista. Olemassa olevaa, hyväkuntoista saostussäiliötä tai -kaivoa voidaan kuitenkin edelleen käyttää esiselkeytyksenä.
 • Jätevedet voidaan johtaa puhdistamoon viettoviemärillä tai pumppaamalla. Pumppausasennusta varten tarvittavat osat on tilattavissa lisävarusteena. Pumpun käynti jaksotetaan kellolaitteen avulla niin, että kerralla puhdistamoon tulee korkeintaan 10-15 litraa jätevettä.
Julkaistu 17.9.2013 klo 12.24, päivitetty 15.2.2019 klo 13.06