Käytä sopivan järjestelmän valinnassa pätevää suunnittelijaa

 

Kuva: Tiina Paju

 

Kun kiinteistössä on vesijohto, viemäri ja vesikäymälä ja kaikki jätevedet käsitellään samassa käsittelyjärjestelmässä, kannattaa sopiva menetelmä aina valita ja mitoittaa asiantuntijan kanssa. 

Suunnittelijoiden yhteystietoja löytyy mm. oikean palstan linkeistä. Yhteystietoja voi kysyä myös oman kunnan rakennusvalvonnasta.

Jätevesijärjestelmä tulee suunnitella etukäteen. Suunnittelijan tulee olla erityisesti vesihuoltotekniikkaan ja haja-asutuksen erityisolosuhteisiin perehtynyt ammattilainen.  

Joissain tapauksissa voidaan kuormituksen vähentämisvaatimus saavuttaa olemassa olevaa järjestelmää uusimalla ja tehostamalla, joissain taas joudutaan toteuttamaan kokonaan uusi jätevesien käsittelyjärjestelmä.

Koska kaikki markkinoilla olevat käsittelyjärjestelmät eivät sovi kaikkialle, on suunnittelussa erityisesti otettava huomioon paikallisten olosuhteiden vaikutus järjestelmän valintaan. 

Järjestelmän valintaan vaikuttavat mm. kiinteistön sijainti, alueen kaavamääräykset ja kunnan ympäristönsuojelumääräykset, tontin maaperä sekä käyttöikä ja käyttäjämäärä. 

Julkaistu 9.9.2013 klo 13.29, päivitetty 10.6.2021 klo 14.27