Hyppää sisältöön

Osa 2: Alueellinen osuus

Neuvontajärjestö voi käsitellä alueellista osaa esim. neuvonnan kohdekunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisten kanssa järjestettävässä tilaisuudessa. Samalla on hyvä sopia muista neuvonnan toteuttamiseen liittyvistä seikoista, kuten työnjaosta, keskinäisestä tiedon välityksestä, neuvonnan mainonnasta ja tiedotuksesta sekä yhteydenpidosta neuvontahankeen aikana. Tarvittavan kuntakohtaisen materiaalin järjestö hankkii neuvonnan käynnistyessä kultakin neuvonnan kohdekunnalta.

Aihesisältö

 • Alueelliset, haja-asutusalueita palvelevat viemäröintisuunnitelmat
 • Kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat
 • Kuntien ympäristönsuojelumääräykset
 • Kuntien rakennusjärjestykset
 • Kuntien jätehuoltomääräykset
 • Kuntien terveydensuojelumääräykset
 • Muut linjaukset ja toimintatavat (etäisyydet, kohtuullisuudet, vähäisyydet)
 • Alueellisia erityispiirteitä, esim. suojelualueet, pohjavesialueet
 • Kiinteistökohtaisen neuvonnan alueellinen kohdentaminen
 • Tutustutaan alueen muihin palvelujen saatavuuteen
  (mm suunnittelijat sekä talous- ja jäteveden analyysejä tekevät yritykset)

Materiaalia

 • Alueellisten ympäristökeskusten ja muiden toimijoiden aiemmin laatimat esitteet ja oppaat
 • Kuntien mahdolliset omat esitteet ja muu opastava aineisto
 • Alueelliset viemäröintisuunnitelmat (niiltä alueilta, joita suunnitelmat koskevat)
 • Neuvontakuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmat, rakennusjärjestykset sekä ympäristönsuojelu-, jätehuolto- ja terveydensuojelumääräykset (niiltä kunnilta, joilla on)
 • Alueella toimivien suunnittelijoiden yhteystietoja. Mikäli listaa ei ole koottu, se tulee tehdä.
Julkaistu 2.9.2013 klo 13.49, päivitetty 29.6.2020 klo 10.41