Hyppää sisältöön

Osa 1: Valtakunnallisesti yhdenmukainen osuus

Lainsäädäntö, kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistuksen tekniset vaihtoehdot ja niiden riittävyyden arviointi.

Aihesisältö

 • Kiinteistökohtaiseen vesihuoltoon liittyvä ajantasainen lainsäädäntö
 • Toimivaltainen viranomainen, harkinnanvaraiset päätökset ja harkinnan kriteerit
  • etäisyys
  • kohtuullisuus
  • huomattava vähäisyys
 • Pohjaveden muodostuminen ja suojelu, kaivot
 • Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen
 • Jätevesiviemärin oikeat käyttötavat
 • Vesikäymälän vaihtoehdot ja kaksoisviemäröinti sekä niiden soveltuvuus haja- ja loma-asutuksessa
 • Saostussäiliöt ja niiden kunto
 • Jäteveden maaperäkäsittely haja-asutusalueilla
 • Laitepuhdistamot
 • Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä
 • Loma-asuntojen ratkaisut
 • Asumisjätevesien käsittely kotieläintilalla
 • Yleistietoa liittämisvelvollisuudesta vesihuoltolaitoksen viemäriin
 • Yleistietoa vesiosuuskunnista ja niiden perustamisesta
 • Neuvonnasta tiedotus, yleisötilaisuuksien järjestäminen
 • Työturvallisuus kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä
 • Hyväksi havaittuja tapoja toteuttaa jätevesineuvontaa

Materiaalia

Tärkeimmät lähdekirjat

(*) merkityt ovat maksullisia julkaisuja, joita voi tiedustella ao. julkaisijalta.

Verkkosivut

Materiaalia aiheittain

Kiinteistökohtaiseen vesihuoltoon liittyvä lainsäädäntö

Pohjaveden muodostuminen ja suojelu, kaivot, vesistövaikutukset

Huom! Nettiluennot latautuvat hitaasti, odota rauhassa.

Jätevesien määrä, laatu ja kuormituksen vähentäminen, viemärin käyttö

Vesikäymälän vaihtoehdot ja niiden soveltuvuus haja- ja loma-asutuksessa

Saostussäiliöt ja niiden kunto ja jäteveden maaperäkäsittely haja-asutusalueilla

Laitepuhdistamot

Umpisäiliöt, harmaan jäteveden käsittely ja vähäinen jätevesi

Yleisimpien jäteveden käsittelyjärjestelmien tunnistaminen sekä järjestelmän toimivuuden arviointi kiinteistökäynnillä

Yleistietoa vesiosuuskunnista ja niiden perustamisesta, sekä vesihuollon liittämisvelvollisuudesta

Neuvojan työ ja työturvallisuus

Neuvonnasta tiedotus, yleisötilaisuuksien järjestäminen

Kysymys-vastaus-koosteita

Julkaistu 2.9.2013 klo 13.54, päivitetty 29.6.2020 klo 10.41