Mallipiirroksia jätevesijärjestelmästä

Ympäristöhallinto edeltäjineen on ylläpitänyt erilaisia kiinteistökohtaisen vesihuollon ohjeita jo 1950-luvulta lähtien. Alkujaan ohjeet ovat toimineet pääasiassa muistilistoina sovellettaviksi rakentamisen eri vaiheissa. Myöhemmin niistä kehitettiin mallipiirroksia, joihin otettiin mukaan olennaiset ominaisuudet kyseisistä rakenteista.

Ympäristöhallinnon mallipiirrokset ovat silti edelleen muistilistan asemassa hyvästä rakentamistavasta. Mallipiirrokset eivät ole yksinään riittävä vesihuollon suunnitelma, vaan kiinteistölle täytyy laatia aina pätevän suunnittelijan toimesta kiinteistöön sidottu yksityiskohtainen suunnitelma. Yksittäinen järjestelmän osa ei riitä jätevedenkäsittelyjärjestelmäksi. Jätevesijärjestelmien mallipiirrokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Piirroksen nimi Julkaisupäivä
Jäteveden saostussäiliö 3-osainen, betonirenkaista_SYKE4312 (pdf, 369kt) 27.8.2015
Jakokaivo betonirenkaista, virtaussäätimellä_SYKE4313 (pdf, 156kt) 27.8.2015
Maahanimeyttämö yhden talouden jätevesille_SYKE4318 (pdf, 185kt) 27.8.2015
Maasuodattamo yhden talouden jätevesille_SYKE4320 (pdf, 246kt) 27.8.2015
Kokoomakaivo betonirenkaista_SYKE4322 (pdf, 149kt) 27.8.2015

Ympäristöhallinnon lisäksi muun muassa Rakennustietosäätiö RTS sekä monet kunnat ovat julkaisseet omia ohjepiirustuksiaan. Suomen ympäristökeskus on julkaissut yhteistyössä Rakennustietosäätiön kanssa seuraavia vesihuollon RT- ja LVI-ohjekortteja, joita voi hankkia Rakennustieto Oy:stä.

  • Talousjätevesien käsittely haja-asutusalueilla RT 66-11133, LVI 23-10540 (2013)
  • Vedettömät ja vähävetiset käymälät RT 69-11177, LVI 23-10559 (2015)

Jätevesijärjestelmien piirroksissa on käytetty mallina betonisia kaivonrenkaita ja niihin sopivia osia. Laitevalmistajilta on saatavana yksityiskohtaisia ohjeita muovikaivojen käytöstä.

Julkaistu 13.9.2013 klo 16.41, päivitetty 15.2.2019 klo 15.11