Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä käyttö- ja huolto-ohje

Kiinteistön omistajalla täytyy olla selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä ja sitä koskeva käyttö- ja huolto-ohje. Selvityksen ja ohjeen voi teetättää ammattilaisella, esimerkiksi haja-asutuksen vesihuoltoon perehtyneellä suunnittelijalla. Jos jätevesijärjestelmä on yksinkertainen, voi selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeen tehdä itse.

Selvityksessä tulee olla:

  • kuvaus kiinteistön jätevesiratkaisusta
  • perusteltu arvio ympäristöön joutuvasta kuormituksesta ja  käsittelyvaatimusten täyttymisestä
  • asemapiirros, josta ilmenee jätevesijärjestelmän sijainti ja jätevesien purkupaikat.

Käyttö- ja huolto-ohjeesta tulee selvitä muun muassa seuraavat tiedot:

  • Ohjeet jätevesijärjestelmän normaalista käytöstä.
  • Mitä hoitoa, huoltoa ja tarkkailua jätevesijärjestelmä vaatii ja kuinka usein.
  • Toimintaohjeet jätevesijärjestelmän yleisimmissä vikatilanteissa.
  • Ohjeet jätevesijärjestelmän määräaikaistarkastuksista.

Mallilomake selvityksestä sekä käyttö- ja huolto-ohjeesta

Suomen ympäristökeskus on laatinut mallilomakkeen selvityksestä, käyttö- ja huolto-ohjeesta sekä jätevesijärjestelmän käyttöpäiväkirjasta.

Huom! Lomakkeen selvitysosa käy kaikille jätevesien käsittelyjärjestelmille. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittu yleisimmälle käsittelyjärjestelmälle eli järjestelmälle, johon kuuluu saostussäiliö ja maasuodattamo. Jos nykyiseen järjestelmään kuuluu vain saostussäiliö (saostuskaivo), poistetaan maasuodattamoa koskevat kohdat.

Myös monet kunnat, Suomen kuntaliitto, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ja yksityiset palveluntarjoajat ovat tehneet asiaa koskevia mallilomakkeita.

Selvitys säilytetään kiinteistöllä

Sekä selvitys että käyttö- ja huolto-ohje säilytetään kiinteistöllä ja esitetään tarvittaessa valvontaviranomaiselle. Kotitalouksien lisäksi asetus koskee karjatilojen maitohuoneita ja kodin yhteydessä olevaa yritystoimintaa, johon ei tarvita erikseen ympäristölupaa.

Tietoa suunnittelijoista

Haja-asutuksen vesihuoltojärjestelmien päteviä suunnittelijoita löydät mm. FISE Oy:n ja Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton sivuilta (linkit sivun laidassa). Pätevien suunnittelijoiden yhteystietoja voit tiedustella myös oman kuntasi rakennusvalvonnasta.

Julkaistu 13.9.2013 klo 16.50, päivitetty 29.9.2021 klo 16.08