Hyppää sisältöön

Jätevesilainsäädännön valmistelu etenee, hajajätevesityöryhmä vertailee kohtuullistamisvaihtoehtoja

Uutinen 30.9.2015 klo 12.44

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön tehtävien muutosten valmistelu etenee. Ympäristöministeriö asetti 12.2.2015 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat muutosvaihtoehdot ja linjaukset haja-asutuksen talousvesien käsittelyyn liittyvän lainsäädännön muuttamiseksi. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.  Niin sanotun hajajätevesi-työryhmän toimeksiantoa tarkistettiin 26.6.2015 sisältämään pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kirjaus hajajätevesien sääntelyn tarkistamisesta.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelma sisältää jätevesiasetuksen kohtuullistamista koskevan kirjauksen. Sen mukaan ympäristönsuojelulain 16 lukua korjataan siten, että pilaantumisherkillä alueilla, kuten rannat ja pohjavesialueet, noudatetaan edelleen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusmääräyksiä. Muilla alueilla olevien ennen vuotta 2004 rakennettujen asuinkiinteistöjen osalta luovutaan kalenteriin sidotusta jätevesiremonttien määräajasta. Näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmän riittävyys tarkistetaan asuinkiinteistöjen rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä.

Työryhmä on jatkanut työtään toimeksiannon tarkistamisen jälkeen. Työryhmän päätehtävänä on tarkastella useita haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksia lieventäviä vaihtoehtoja, myös muita kuin hallitusohjelmassa kuvattuja. Työryhmän työ painottuu eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointiin. Lisäksi työryhmä käsittelee muut toimeksiantoon sisältyvät asiat, joita ovat poikkeussäännösten soveltaminen ja riittävyys, neuvonnan kehittäminen, kansalaisten oikeusturva, kuluttajansuoja ja vesihuoltolain tarkistamistarpeet.

Haja-asutuksen jätevesienkäsittelyvaatimusten kohtuullistamisessa tarkastellaan nykyisiä vaatimuksia, poikkeamisvaatimusten väljentämistä ja hallitusohjelman mukaista vaihtoehtoa määritellä ei pilaantumiselle herkät alueet joko tarkasti lainsäädännössä tai kriteerien pohjalta kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä tehtäväksi.

Tavoitteena on, että haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimukset kohtuullistetaan siten, että jatkuvia säädösten muutostarpeita ei enää ole kuitenkin turvaten ympäristönsuojelun taso ja kansalaisten tasapuolinen kohtelu. Tämä on keskeistä kiinteistönomistajien, viranomaisten ja myös alan yrittäjien näkökulmasta. Työryhmän toimikausi päättyy 31.10.2015, jonka jälkeen raportti luovutetaan maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle. Ympäristöministeriö tiedottaa raportin valmistumisesta erikseen.

 

Lisätietoja:

puheenjohtaja Ari Niiranen, haja-asutuksen jätevesiin liittyvän lainsäädännön muutoksia valmisteleva työryhmä, p. 02950 26166, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi


Aihealue: