Rakennuksen sisäilmasto

Hyvä sisäilmasto edistää rakennusten käyttäjien hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä työtehoa.

Hyvän sisäilmaston luominen alkaa rakennushankkeelle asetettujen tavoitteiden määrittelystä. Pätevästi laaditut suunnitelmat, harkitut materiaalivalinnat sekä huolellinen rakentaminen ovat oleellisia tekijöitä hyvän sisäilmaston kannalta.

Rakennusten ja laitteistojen huolto ja kunnossapito sekä oikea käyttö varmistavat terveellisen sisäilmaston. Samalla ennalta ehkäistään mahdollisten kosteusvaurioiden syntymistä.

Rakennusten energiankäytön tehostamisen yhteydessä sisäilman laadun turvaaminen on aina varmistettava. Energiansäästön ja hyvän sisäilmaston on kuljettava käsi kädessä. Rakennuksen energiatehokkuuden parantamista ei voida toteuttaa korjausrakentamisessa, kuten ei myöskään uudisrakentamisessa, sisäilmaston terveellisyyden kustannuksella esimerkiksi huonontamalla ilmanvaihtoa. Energiatehokkuuden parantamisen ratkaisut uudis- ja korjausrakentamisen yhteydessä on suunniteltava ja toteutettava niin, että niistä ei aiheudu esimerkiksi sisäilmastoa huonontavia kosteus- ja homevaurioita.

Huonon sisäilman aiheuttamien terveyshaittojen ja sairauksien toteamiseen ja hoitoon tarvitaan terveydenhuollon asiantuntemusta. Ongelmien aiheuttajien löytäminen ja vikojen korjaaminen on välttämätöntä. Korjaukset perustuvat aina riittäviin kuntotutkimuksiin.

Lisätietoja

Yli-insinööri Kaisa Kauko, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 9.9.2013 klo 14.18, päivitetty 20.2.2020 klo 15.52