Energiatodistuslomakkeet

Uuden 1.6.2013 voimaan tulleen energiatodistuslain 50/2013 (Finlex) mukaiset energiatodistukset laaditaan 1.5.2015 lähtien ARA:n energiatodistusrekisterissä ja allekirjoitetaan sähköisesti. 

rakentaminen_Enegiatodistus_MSommers.jpg
Markus Sommers/YHA Kuvapankki

Kevennetyn energiatodistuksen lomakepohja on edelleen käytössä. Lomakkeen täyttämisestä säädetään ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta. 

  • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 1048/2017 (Finlex)
  • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 176/2013 (Finlex, kumottu 20.12.2017)
  • Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013 (Finlex)
  • Lomakepohja kevennetyn energiatodistuksen laatimiseen (excel, 46 kt, päivitetty 15.5.2019)

Opasmateriaali energiatodistuksen laatijoille

Energiatodistusten laatijoille tarkoitettu opasmateriaali koostuu varsinaisesta oppaasta sekä oppaan erillisistä liitteistä. Liitteet sisältävät esimerkkejä energiatodistuksen laadinnasta ja lähtöarvoja energiatodistuksen laskentaan. Kuvaukset kaikkien esimerkkien sisällöstä löytyvät energiatodistusoppaan kappaleesta 1.2

 

Opas päivitetty marraskuussa 2018 ja esimerkit joulukuussa 2018.

Oppaan liitteet:

Vanhan energiatodistuslainsäädännön mukaiset lomakkeet

Energiatodistusta koskevan lain 30 §:n mukaan tilanteessa, jossa rakennuslupahakemus on tullut vireille ennen 1.6.2013 sovelletaan aiemman energiatodistuslain 487/2007 (Finlex) mukaisia säännöksiä rakennuksen käyttöönottoon saakka. Mikäli tarvitset kyseisiä lomakkeita, ota yhteyttä Motivaan: energiatodistus@motiva.fi. Samoin, jos rakennuslupahakemus on tullut vireille ennen 1.12.2017 sovelletaan silloin voimassa olleita säännöksiä rakennuksen käyttöönottoon saakka.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Maarit Haakana, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi
Lainsäädäntöneuvos Sari Rapinoja, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 14.11.2013 klo 12.50, päivitetty 12.11.2020 klo 16.45