Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyö käyntiin – yhteistyöryhmä asetettu, teemaryhmiin voi ilmoittautua 15.1. saakka

Uutinen 11.12.2019 klo 14.55

Ympäristöministeriö on asettanut laajan yhteistyöryhmän kehittämään rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuutta. Työ tukee rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan toteuttamista. Ryhmän toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.

Työryhmän tavoitteena on varmistaa rakennetun ympäristön tiedon, kuten kaavoituksen ja rakennuslupiin liittyvän tiedon, semanttinen yhteentoimivuus kehittämällä esimerkiksi yhteisiä sanastoja, koodistoja ja tietomalleja. Työssä huomioidaan myös lainsäädännön kehittämistarpeet sekä eri tietojärjestelmien tekninen yhteentoimivuus. Tarkoituksena on myös kehittää julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyötä digitalisaation edistämiseksi.

Työryhmän puheenjohtajana toimii rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä. Jäseninä on laaja joukko kiinteistö- ja rakennusalan, kuntien sekä valtionhallinnon edustajia. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu sihteeristö sekä kolme teemaryhmää.

Taustalla on eduskunnan maaliskuussa 2019 hyväksymä tiedonhallintalaki, joka edellyttää ministeriöitä ylläpitämään yhteentoimivuuden linjauksia omalla hallinnonalallaan. Ympäristöministeriö vastaa rakennetun ympäristön tiedon hallinnasta ja yhteentoimivuudesta.

Teemaryhmiin voi ilmoittautua osallistujaksi tai seuraajaksi

Yhteistyöryhmän ja sihteeristön rinnalla toimii kolme avointa yhteiskehittämistä tekevää teemaryhmää.

Semanttinen yhteentoimivuus -ryhmän tehtävänä on luoda ja harmonisoida tarvittavat sanastot, koodistot ja tietomallit. Standardisointi-ryhmä tukee avointen kansainvälisten standardien käyttöönottoa ja siihen liittyvää yhteistyötä kansallisesti sekä vaikuttaa standardien kehittämiseen. Kokonaisarkkitehtuuri-ryhmä sovittaa yhteen rakennetun ympäristön keskeiset prosessit ja tietovirrat osana julkishallinnon kokonaisarkkitehtuuria.

Teemaryhmien työ on avointa kaikille kiinnostuneille, ja mukaan voi tulla joko osallistumaan aktiivisesti tai seuraamaan. Kannattaa ilmoittautua 15.1.2020 mennessä, jotta pääsee mukaan työhön heti alusta asti.

Lisätietoja:

yhteentoimivuus@ym.fi (osoitteesta tavoittaa rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden parissa työskentelevät ympäristöministeriön virkamiehet)

rakennusneuvos Juha-Pekka Maijala, juha-pekka.maijala@ym.fi, p. 0295 250 173